Squidguard Blok ekranını Editleme.Yardım Lütfen ! • Üstadlar normal standart ekranı  böyle çıkıyor.

  Request denied by pfSense proxy: 403 Forbidden

  Reason: Bu siteye Erişim Engellenmiştir.
  Client address: 192.168.2.11
  Client group: Personel
  Target group: Facebook_engel
  URL: http://www.facebook.com/

  Ben  burdaki  Request denied by pfSense proxy: 403 Forbidden  yazısını editlemek istiyorum. Forumda  bulamadım bunla ilgili bir yazı.

  Yardımcı olabilirmisiniz… • "Request denied by pfSense proxy: 403 Forbidden" mesaji saniyorum sizin Redirect mode taki bir web sayfasina yonlendirip,kullanicinin o sayfaya ulasamamasindan ileri geliyor.Bunun yerine asagidaki ayari yapmak cok daha basit olacaktir.

  TargetCatagories altinda;
  Redirect mode:int error page secilir
  Redirect :kullanicinin gormesini istediginiz hata mesaji yazilir. • zaten onlar seçili

  dikkat  ettiyseniz  ben  yazımın  üstünde  yazıyor  istemediğim yazı • @nmnoztrk:

  Üstadlar normal standart ekranı  böyle çıkıyor.

  Request denied by pfSense proxy: 403 Forbidden

  Reason: Bu siteye Erişim Engellenmiştir.
  Client address: 192.168.2.11
  Client group: Personel
  Target group: Facebook_engel
  URL: http://www.facebook.com/

  Ben  burdaki  Request denied by pfSense proxy: 403 Forbidden  yazısını editlemek istiyorum. Forumda  bulamadım bunla ilgili bir yazı.

  Yardımcı olabilirmisiniz…

  Merhaba,
  pfsense 2.0-RELEASE vesiyonunda Services -Proxy filter limkinden Common Alc tabından  "Proxy Denied Error" kısmına istediğin mesajı yazabilirsin. Ben kullanıyorum.
  Kolay gele • @nmnoztrk:

  zaten onlar seçili

  dikkat  ettiyseniz  ben  yazımın  üstünde  yazıyor  istemediğim yazı

  oldukça geç bi cevap oldu sanırım ama sanırım istedigin kısım

  / usr / local / www / sgerror.php  sayfasını editlemek kendi kodlarım aşagıda

  include "globals.inc";
  include "config.inc";
  $page_info = <<<eod<br># –--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  SquidGuard error page generator

  (C)2006-2007 Serg Dvoriancev

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  This programm processed redirection to specified URL or generated error page for standart HTTP error code.

  Redirection supported http and https protocols.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Format:

  #        sgerror.php?url=[http://myurl]or[https://myurl]or[error_code[space_code]output-message][incoming SquidGuard variables]

  Incoming SquidGuard variables:

  #        a=client_address
  #        n=client_name
  #        i=client_user
  #        s=client_group
  #        t=target_group
  #        u=client_url

  Example:

  #        sgerror.php?url=http://myurl.com&a=..&n=..&i=..&s=..&t=..&u=..
  #        sgerror.php?url=https://myurl.com&a=..&n=..&i=..&s=..&t=..&u=..
  #        sgerror.php?url=404%20output-message&a=..&n=..&i=..&s=..&t=..&u=..

  –--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Tags:

  #        myurl and output messages can include Tags
  #                [a] - client address
  #                [n] - client name
  #                _- client user
  #                ~~- client group
  #                [t] - target group
  #                - client url

  Example:

  #        sgerror.php?url=401 Unauthorized access to URL for client [n]
  #      sgerror.php?url=http://my_error_page.php?cladr=%5Ba%5D&clname=%5Bn%5D // %5b=[ %d=]

  –--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Special Tags:

  #      blank    - get blank page
  #        blank_img - get one-pixel transparent image (for replace banners and etc.)

  Example:

  #        sgerror.php?url=blank
  #        sgerror.php?url=blank_img

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  EOD;

  define('ACTION_URL', 'url');
  define('ACTION_RES', 'res');
  define('ACTION_MSG', 'msg');

  define('TAG_BLANK',    'blank');
  define('TAG_BLANK_IMG', 'blank_img');

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ?url=EMPTY_IMG

  #      Use this options for replace baners/ads to transparent picture. Thisbetter for viewing.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  NULL GIF file

  HEX: 47 49 46 38 39 61 - - -

  SYM: G  I  F  8  9  a  01 00 | 01 00 80 00 00 FF FF FF | 00 00 00 2C 00 00 00 00 | 01 00 01 00 00 02 02 44 | 01 00 3B

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  define(GIF_BODY, "GIF89a\x01\x00\x01\x00\x80\x00\x00\xFF\xFF\xFF\x00\x00\x00\x2C\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x01\x00\x00\x02\x02\x44\x01\x00\x3B");

  $url  = '';
  $msg  = '';
  $cl  = Array(); // squidGuard variables: %a %n %i %s %t %u
  $err_code = array();

  $err_code[301] = "301 Moved Permanently";
  $err_code[302] = "302 Found";
  $err_code[303] = "303 See Other";
  $err_code[305] = "305 Use Proxy";

  $err_code[400] = "400 Bad Request";
  $err_code[401] = "401 Unauthorized";
  $err_code[402] = "402 Payment Required";
  $err_code[403] = "Erisiminiz Engellendi";
  $err_code[404] = "404 Not Found";
  $err_code[405] = "405 Method Not Allowed";
  $err_code[406] = "406 Not Acceptable";
  $err_code[407] = "407 Proxy Authentication Required";
  $err_code[408] = "408 Request Time-out";
  $err_code[409] = "409 Conflict";
  $err_code[410] = "410 Gone";
  $err_code[411] = "411 Length Required";
  $err_code[412] = "412 Precondition Failed";
  $err_code[413] = "413 Request Entity Too Large";
  $err_code[414] = "414 Request-URI Too Large";
  $err_code[415] = "415 Unsupported Media Type";
  $err_code[416] = "416 Requested range not satisfiable";
  $err_code[417] = "417 Expectation Failed";

  $err_code[500] = "500 Internal Server Error";
  $err_code[501] = "501 Not Implemented";
  $err_code[502] = "502 Bad Gateway";
  $err_code[503] = "503 Service Unavailable";
  $err_code[504] = "504 Gateway Time-out";
  $err_code[505] = "505 HTTP Version not supported";

  –--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  check arg's

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  if (count($_POST)) {
      $url  = trim($_POST['url']);
      $msg  = $_POST['msg'];
      $cl['a'] = $_POST['a'];
      $cl['n'] = $_POST['n'];
      $cl['i'] = $_POST['i'];
      $cl['s'] = $_POST['s'];
      $cl['t'] = $_POST['t'];
      $cl['u'] = $_POST['u'];
  }
  elseif (count($_GET)) {
      $url  = trim($_GET['url']);
      $msg  = $_GET['msg'];
      $cl['a'] = $_GET['a'];
      $cl['n'] = $_GET['n'];
      $cl['i'] = $_GET['i'];
      $cl['s'] = $_GET['s'];
      $cl['t'] = $_GET['t'];
      $cl['u'] = $_GET['u'];
  }
  else {
        # Show 'About page'
          echo get_page(get_about());
          exit();
  }

  –--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  url's

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  if ($url) {
      $err_id = 0;

  // check error code
      foreach ($err_code as $key => $val) {
              if (strpos(strtolower($url), strval($key)) === 0) {
                $err_id = $key;
                break;
              }
      }

  # blank page
      if ($url === TAG_BLANK) {
              echo get_page('');
      }
      # blank image
      elseif ($url === TAG_BLANK_IMG) {
            $msg = trim($msg);
            if(strpos($msg, "maxlen_") !== false) {
                $maxlen = intval(trim(str_replace("maxlen_", "", $url)));
                filter_by_image_size($cl['u'], $maxlen);
                exit();
            }
            else {
                # –------------------------------------------------------------
                # return blank image
                # --------------------------------------------------------------
                header("Content-Type: image/gif;"); //  charset=windows-1251");
                echo GIF_BODY;
            }
      }
      # error code
      elseif ($err_id !== 0) {
              $er_msg = strstr($_GET['url'], ' ');
              echo get_error_page($err_id, $er_msg);
      }
      # redirect url
      elseif ((strpos(strtolower($url), "http://") === 0) or (strpos(strtolower($url), "https://") === 0)) {
              # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              # redirect to specified url
              # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              header("HTTP/1.0");
              header("Location: $url", '', 302);
      }
      // error arguments
      else {
          echo get_page("sgerror: error arguments $url");
      }
  }
  else {
          echo get_page($_SERVER['QUERY_STRING']); //$url . implode(" ", $_GET));
  #        echo get_error_page(500);
  }

  ~~~~~~~~~~

  Exit

  ~~~~~~~~~~

  exit();

  –--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  functions

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  function get_page($body) {
          $str = Array();
          $str[] = '';
          $str[] = "\n$body\n";
          $str[] = '';
          return implode("\n", $str);
  }

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  IE displayed self-page, if them size > 1024

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  function get_error_page($er_code_id, $err_msg='') {
          global $err_code;
          global $cl;
          global $g;
          global $config;
          $str = Array();

  header("HTTP/1.1 " . $err_code[$er_code_id]);

  $str[] = '';
          $str[] = '';
  if ($config['installedpackages']['squidguarddefault']['config'][0]['deniedmessage']) {
  $str[] = "

  {$config['installedpackages']['squidguarddefault']['config'][0]['deniedmessage']}: {$err_code[$er_code_id]}

  ";
  } else {
  $str[] = "

  Request denied by {$g['product_name']} proxy: {$err_code[$er_code_id]}

  ";
  }
          if ($err_msg) $str[] = " Hata mesajı: $err_msg";
          $str[] = '


  ';
          if ($cl['a'])        $str[] = " İp adresi: {$cl['a']}
  ";
          if ($cl['n'])        $str[] = " Client name: {$cl['n']}
  ";
          if ($cl['i'])        $str[] = " Client user: {$cl['i']}
  ";
          if ($cl['s'])        $str[] = " Kullanıcı ismi: {$cl['s']}
  ";
          if ($cl['t'])        $str[] = " Kategori Grubu : {$cl['t']}
  ";
          if ($cl['u'])        $str[] = " Web site adresi: {$cl['u']}
  ";
          $str[] = '


  ';
          $str[] = "";
          $str[] = "";

  return implode("\n", $str);
  }

  function get_about() {
          global $err_code;
          global $page_info;
          $str = Array();

  // about info
          $s = str_replace("\n", "
  ", $page_info);
          $str[] = $s;
          $str[] = "
  ";

  $str[] = '';
          $str[] = ' HTTP error codes (ERROR_CODE):';
          foreach($err_code as $val) {
                  $str []= "

  | $val";
        }
          $str[] = ' |

  **';

  return implode("\n", $str);
  }

  function filter_by_image_size($url, $val_size) {

  # load url header
            $ch = curl_init();
            curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
            curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
            curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, 1);
            curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
            $hd = curl_exec($ch);
            curl_close($ch);

  $size = 0;
          $SKEY = "content-length:";
          $s_tmp = strtolower($hd);
          $s_tmp = str_replace("\n", " ", $s_tmp); # replace all "\n"
          if (strpos($s_tmp, $SKEY) !== false) {
              $s_tmp = trim(substr($s_tmp, strpos($s_tmp, $SKEY) + strlen($SKEY)));
              $s_tmp = trim(substr($s_tmp, 0, strpos($s_tmp, " ")));
              if (is_numeric($s_tmp))
                    $size = intval($s_tmp);
              else $size = 0;
          }

  # === check url type and content size ===
          # redirect to specified url
          if (($size !== 0) && ($size < $val_size)) {
                header("HTTP/1.0");
                header("Location: $url", '', 302);
          }
          # return blank image
          else {
                header("Content-Type: image/gif;");
                echo GIF_BODY;
          }
  }
  ?>**~~_</eod<br>


Log in to reply