2.1-RC2 och IPSec VPN • Tjena!

  Jag har lite problem hur jag ska sätta upp nätverksinställning här? (se Attachment)

  Jag har WAN(DHCP från ISP) och LAN(10.11.11.0/24) och VPN (10.11.14.0/24)

  Tittar jag i Loggen så ser jag detta när jag försöker ansluta.

  Sep 10 21:46:43	racoon: [Self]: INFO: respond new phase 2 negotiation: _WANIP_[4500]<=>_3GDHCP_[4500]
  Sep 10 21:46:43	racoon: ERROR: failed to get sainfo.
  Sep 10 21:46:43	racoon: ERROR: failed to get sainfo.
  Sep 10 21:46:43	racoon: [[i]3GDHCP] ERROR: failed to pre-process ph2 packet [Check Phase 2 settings, networks] (side: 1, status: 1).
  Sep 10 21:46:43	racoon: [Self]: INFO: respond new phase 2 negotiation: _WANIP_[4500]<=>_3GDHCP_[4500]
  Sep 10 21:46:43	racoon: ERROR: failed to get sainfo.
  Sep 10 21:46:43	racoon: ERROR: failed to get sainfo.
  Sep 10 21:46:43	racoon: [[i]3GDHCP] ERROR: failed to pre-process ph2 packet [Check Phase 2 settings, networks] (side: 1, status: 1).
  

  Hoppas nån kan förklara.


Log in to reply