Slupvis långsamt öppnande av websidor  • Gäller en Netgate ADI_VE Router ver:

    2.3-RELEASE (amd64)
    built on Mon Apr 11 18:10:34 CDT 2016
    FreeBSD 10.3-RELEASE

    Några tips om orsaken till detta och eventuella inställningar att kolla/ändra


Log in to reply