Dynamic DNS + one.com?  • Försöker hjälpa min far som har en domän och webhosting hos one.com. Är det möjligt att använda Dynamic DNS i pfSense och uppdatera DNS som ligger hos one.com? Tanken är att ha kvar webhosting, mail o.s.v hos one.com men ha vissa subdomäner "hemma". Någon som har provat detta?


Log in to reply