Pfsense 2.0 i pptp(resheno!!!) • v nalichii 2 problemi
  1. sozdal ppp->pptp kotory doljen konektitsya k win s pptp serverom winda pishet "the user vpn_testing has connected and failed to authenticate on port vpn5-126. the line has been disconnected"
  dumayu eto iz za razlichy protokolov authentifikacii pokopal nemnojko no ne nashyol gde vklyuchit pap chap chtob k ms service am connectitsya

  problema 2 aya postavlena na wan e ip x.x.x.142 s gateway-om x.x.x.142 /30

  est 6 ip adresov x.x.y.97-x.x.y.102 postavil ix v  VIP x.x.y.97/32 provayder perenapravil paketi na eti adresa na x.x.x.142 kogda delayu nat cherez eti ip na vnutrenny web server normalno vsyo rabotayut no kogda stavlyu na kakoy ne bud' iz nix pptp server i podklyuchayus podklyuchaetsya i server doxnet posle restarta logi ne soxranyayutsya :(( • vot eshchyo chto vidayot
  Dec 18 17:53:27 ppp: [opt3_link0] LCP: LayerStart
  Dec 18 17:53:27 ppp: [opt3_link0] LCP: state change Initial –> Starting
  Dec 18 17:53:27 ppp: [opt3_link0] LCP: Open event
  Dec 18 17:53:27 ppp: [opt3_link0] Link: OPEN event
  Dec 18 17:53:27 ppp: [opt3] Bundle: Interface ng0 created
  Dec 18 17:53:27 ppp: web: web is not running
  Dec 18 17:53:27 ppp: process 38816 started, version 5.5 (root@FreeBSD_8.0_pfSense_2.0-snaps.pfsense.org 12:11 21-Nov-2010)
  Dec 18 17:53:27 ppp:
  Dec 18 17:53:27 ppp: Multi-link PPP daemon for FreeBSD
  Dec 18 17:53:24 ppp: process 20003 terminated
  Dec 18 17:53:24 ppp: [opt3_link0] Link: Shutdown
  Dec 18 17:53:24 ppp: [opt3] Bundle: Shutdown
  Dec 18 17:53:22 ppp: [opt3] IPCP: Close event
  Dec 18 17:53:22 ppp: [opt3] IFACE: Close event
  Dec 18 17:53:22 ppp: caught fatal signal term
  Dec 18 17:52:57 ppp: [opt3_link0] LCP: LayerStart
  Dec 18 17:52:57 ppp: [opt3_link0] LCP: state change Initial –> Starting
  Dec 18 17:52:57 ppp: [opt3_link0] LCP: Open event
  Dec 18 17:52:57 ppp: [opt3_link0] Link: OPEN event
  Dec 18 17:52:57 ppp: [opt3] Bundle: Interface ng0 created
  Dec 18 17:52:57 ppp: web: web is not running
  Dec 18 17:52:57 ppp: waiting for process 11084 to die…
  Dec 18 17:52:56 ppp: process 11084 terminated
  Dec 18 17:52:56 ppp: [opt3_link0] Link: Shutdown
  Dec 18 17:52:56 ppp: [opt3] Bundle: Shutdown
  Dec 18 17:52:55 ppp: waiting for process 11084 to die…
  Dec 18 17:52:54 ppp: [opt3] IPCP: Close event
  Dec 18 17:52:54 ppp: [opt3] IFACE: Close event
  Dec 18 17:52:54 ppp: caught fatal signal term
  Dec 18 17:52:54 ppp: process 20003 started, version 5.5 (root@FreeBSD_8.0_pfSense_2.0-snaps.pfsense.org 12:11 21-Nov-2010)
  Dec 18 17:52:54 ppp: • tak eto bug v sense esli v assign interfaces zadavat ip klienta to vidayot etu ashibku a v interface ax ne dopuskaet bez adresa klienta soxranyatsya

  vot mpd conf
  startup:

  configure the console

  set console close

  configure the web server

  set web close

  default:
  pptpclient:
  create bundle static opt3
  set iface name pptp0
  set iface enable on-demand
  set iface idle 0
  set iface addrs 10.10.1.1 10.10.1.2
  set iface enable tcpmssfix
  set iface up-script /usr/local/sbin/ppp-linkup
  set iface down-script /usr/local/sbin/ppp-linkdown
  set ipcp ranges 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
  set ipcp enable req-pri-dns
  set ipcp enable req-sec-dns
  #log -bund -ccp -chat -iface -ipcp -lcp -link

  create link static opt3_link0 pptp
  set link action bundle opt3
  set link disable multilink
  set link keep-alive 10 60
  set link max-redial 0
  set link no chap pap
  set link accept chap pap eap
  set link disable incoming
  set link mtu 1492
  set auth authname "vpn_testing"
  set auth password 123456
  set pptp self 10.10.124.1
  set pptp peer 10.10.124.11
  set pptp disable windowing
  open
  a vot log ppp
  Dec 18 18:26:50 ppp: [opt3_link0] Link: reconnection attempt 1 in 2 seconds
  Dec 18 18:26:50 ppp: [opt3_link0] LCP: LayerStart
  Dec 18 18:26:50 ppp: [opt3_link0] LCP: state change Stopped –> Starting
  Dec 18 18:26:50 ppp: [opt3_link0] LCP: Down event
  Dec 18 18:26:50 ppp: [opt3_link0] Link: DOWN event
  Dec 18 18:26:50 ppp: [opt3_link0] PPTP call terminated
  Dec 18 18:26:50 ppp: [opt3_link0] LCP: LayerFinish
  Dec 18 18:26:50 ppp: [opt3_link0] LCP: state change Stopping –> Stopped
  Dec 18 18:26:50 ppp: [opt3_link0] LCP: SendTerminateAck #3
  Dec 18 18:26:50 ppp: [opt3_link0] LCP: rec'd Terminate Request #4 (Stopping)
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] LCP: LayerDown
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] LCP: SendTerminateAck #2
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] LCP: state change Opened –> Stopping
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] LCP: rec'd Terminate Request #3 (Opened)
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] EAP: sending RESPONSE #114 len: 16, type: Identity
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] EAP: rec'd REQUEST #114 len: 5, type: Identity
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] LCP: LayerUp
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] LCP: auth: peer wants EAP, I want nothing
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] LCP: state change Ack-Rcvd –> Opened
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] ENDPOINTDISC [LOCAL] 3f 56 a4 29 2a 9a 4a ec 97 d9 5b 64 59 ca 0c e3 00 00 0
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] ACFCOMP
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] PROTOCOMP
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] MAGICNUM 3e6942e7
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] AUTHPROTO EAP
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] MRU 1400
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] LCP: SendConfigAck #1
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] ENDPOINTDISC [LOCAL] 3f 56 a4 29 2a 9a 4a ec 97 d9 5b 64 59 ca 0c e3 00 00 0
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] ACFCOMP
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] PROTOCOMP
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] MAGICNUM 3e6942e7
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] AUTHPROTO EAP
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] MRU 1400
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] LCP: rec'd Configure Request #1 (Ack-Rcvd)
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] LCP: state change Req-Sent –> Ack-Rcvd
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] MAGICNUM 267db9a0
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] MRU 1500
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] ACCMAP 0x000a0000
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] PROTOCOMP
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] ACFCOMP
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] LCP: rec'd Configure Ack #1 (Req-Sent)
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] BACP
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] MP MRRU 1614
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] CALLBACK 6
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] LCP: SendConfigRej #0
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] Not supported
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] BACP
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] ENDPOINTDISC [LOCAL] 3f 56 a4 29 2a 9a 4a ec 97 d9 5b 64 59 ca 0c e3 00 00 0
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] MP MRRU 1614
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] CALLBACK 6
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] ACFCOMP
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] PROTOCOMP
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] MAGICNUM 3e6942e7
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] AUTHPROTO EAP
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] MRU 1400
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] LCP: rec'd Configure Request #0 (Req-Sent)
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] MAGICNUM 267db9a0
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] MRU 1500
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] ACCMAP 0x000a0000
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] PROTOCOMP
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] ACFCOMP
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] LCP: SendConfigReq #1
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] LCP: state change Starting –> Req-Sent
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] LCP: Up event
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] Link: UP event
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] PPTP call successful
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] LCP: LayerStart
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] LCP: state change Initial –> Starting
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] LCP: Open event
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3_link0] Link: OPEN event
  Dec 18 18:26:48 ppp: [opt3] Bundle: Interface ng0 created
  Dec 18 18:26:48 ppp: web: web is not running
  Dec 18 18:26:48 ppp: process 39405 started, version 5.5 (root@FreeBSD_8.0_pfSense_2.0-snaps.pfsense.org 12:11 21-Nov-2010)
  Dec 18 18:26:48 ppp:

  kto to znaet  kak pomenyat i chto v interfaces inc chtob zarabotalo ya pomenyal tolko "set link disable chap pap" na "set link no chap pap" ne pomoglo • GOSPODA NEUJELI NE U KOGO NET MISLEY PREDLOJENY :((( • 1. Пожалуйста разные проблемы в разные топики.
  2. Вот это я не понял:
  @vardan:

  tak eto bug v sense esli v assign interfaces zadavat ip klienta to vidayot etu ashibku a v interface ax ne dopuskaet bez adresa klienta soxranyatsya

  расшифруй.
  3. По второй проблеме 2 - ты хочешь запустить PPTP сервер на виртуальном IP pfSense? • kogda v interfaces ->assign->ppp's sozdayu interface pptp ne trebuet obyazatelno prisvoivat local ip no kogda interface vklyuchayu v interfaces ->optx to pri soxranenii trebuet obyazatelno prisvoivat localny ip adres
  vot kogda na pervom shage zadayu localny ip adres a potom pri vklyuchenii interface a snova zadayu interface ne rabotaet i vidayot vot eto`

  vot eshchyo chto vidayot
  Dec 18 17:53:27    ppp: [opt3_link0] LCP: LayerStart
  Dec 18 17:53:27    ppp: [opt3_link0] LCP: state change Initial –> Starting
  Dec 18 17:53:27    ppp: [opt3_link0] LCP: Open event
  Dec 18 17:53:27    ppp: [opt3_link0] Link: OPEN event
  Dec 18 17:53:27    ppp: [opt3] Bundle: Interface ng0 created
  Dec 18 17:53:27    ppp: web: web is not running
  Dec 18 17:53:27    ppp: process 38816 started, version 5.5 (root@FreeBSD_8.0_pfSense_2.0-snaps.pfsense.org 12:11 21-Nov-2010)
  Dec 18 17:53:27    ppp:
  Dec 18 17:53:27    ppp: Multi-link PPP daemon for FreeBSD
  Dec 18 17:53:24    ppp: process 20003 terminated
  Dec 18 17:53:24    ppp: [opt3_link0] Link: Shutdown
  Dec 18 17:53:24    ppp: [opt3] Bundle: Shutdown
  Dec 18 17:53:22    ppp: [opt3] IPCP: Close event
  Dec 18 17:53:22    ppp: [opt3] IFACE: Close event
  Dec 18 17:53:22    ppp: caught fatal signal term
  Dec 18 17:52:57    ppp: [opt3_link0] LCP: LayerStart
  Dec 18 17:52:57    ppp: [opt3_link0] LCP: state change Initial –> Starting
  Dec 18 17:52:57    ppp: [opt3_link0] LCP: Open event
  Dec 18 17:52:57    ppp: [opt3_link0] Link: OPEN event
  Dec 18 17:52:57    ppp: [opt3] Bundle: Interface ng0 created
  Dec 18 17:52:57    ppp: web: web is not running
  Dec 18 17:52:57    ppp: waiting for process 11084 to die…
  Dec 18 17:52:56    ppp: process 11084 terminated
  Dec 18 17:52:56    ppp: [opt3_link0] Link: Shutdown
  Dec 18 17:52:56    ppp: [opt3] Bundle: Shutdown
  Dec 18 17:52:55    ppp: waiting for process 11084 to die…
  Dec 18 17:52:54    ppp: [opt3] IPCP: Close event
  Dec 18 17:52:54    ppp: [opt3] IFACE: Close event
  Dec 18 17:52:54    ppp: caught fatal signal term
  Dec 18 17:52:54    ppp: process 20003 started, version 5.5 (root@FreeBSD_8.0_pfSense_2.0-snaps.pfsense.org 12:11 21-Nov-2010)
  Dec 18 17:52:54    ppp: • problema 2 aya da xochu na virtualnom tak kak u menya iz nutri est pptp connectin na ruju na skolko ya znayu ya doljen razdelit po ip trafik gre eto limitaciya pfsensa
  voobshe to pptp iz nutri u menya podklyuchaetsya k pfsense 1.2.3 ya proboval podklyuchitsya  sozdovaya interface na pfsense no ne poluchilsya pochemu to…ya iz nutri poka podklyuchayus windoy i static rout na nego chtob usera polzovalis service om tam

  s adminom togo pf a poka ne poluchaetsya rabotat vo vremya raboti experimentirovat nelzya posle raboti poka ne poluchaetsya chelovek domoy xochet :((( • @vardan:

  kogda v interfaces ->assign->ppp's sozdayu interface pptp ne trebuet obyazatelno prisvoivat local ip no kogda interface vklyuchayu v interfaces ->optx to pri soxranenii trebuet obyazatelno prisvoivat localny ip adres
  vot kogda na pervom shage zadayu localny ip adres a potom pri vklyuchenii interface a snova zadayu interface ne rabotaet i vidayot vot eto`

  Ты уверен, что с pfSense работаешь? в упор не вижу Local IP


 • @vardan:

  problema 2 aya da xochu na virtualnom tak kak u menya iz nutri est pptp connectin na ruju na skolko ya znayu ya doljen razdelit po ip trafik gre eto limitaciya pfsensa
  voobshe to pptp iz nutri u menya podklyuchaetsya k pfsense 1.2.3 ya proboval podklyuchitsya  sozdovaya interface na pfsense no ne poluchilsya pochemu to…ya iz nutri poka podklyuchayus windoy i static rout na nego chtob usera polzovalis service om tam

  s adminom togo pf a poka ne poluchaetsya rabotat vo vremya raboti experimentirovat nelzya posle raboti poka ne poluchaetsya chelovek domoy xochet :(((

  PPTP-server для удалённых клиентов может работать только на основном (не виртуальном) IP.
  А вот своих клиентов можешь NAT'ом выпускать через виртуальные IP. • Evgeny dorogoy ti pokazivesh mne screen i iz svoego skripta na 1.2.3 naverno ya ego proboval u menya normalno zarabotalo!

  no schas 2.0 stoit schas otpravlyu screen i
 • vot eshchyo
 • sozdanie interface a v assign-> ppp
 • vchera poproboval vvesti v interfaces. inc  sleduyushcheee.

  $mpdconf .= << <eod<br>set link no acfcomp protocomp
          set link no pap chap eap
          set link accept chap pap eap
          set bundle enable compression
          set ccp yes mppc
          set ccp yes mpp-e40
          set ccp yes mpp-e128
          set bundle enable crypt-reqd
          set ccp yes mpp-stateless

  EOD;

  if (!empty($bandwidths[$pid]))
  $mpdconf .= << <eod<br>set link bandwidth {$bandwidths[$pid]}

  eto privelo k sleduyushchemu

  Incorrect context for: 'set bundle enable compression'
  Incorrect context for: 'set ccp yes mppc'
  Incorrect context for: 'set ccp yes mpp-e40'
  Incorrect context for: 'set ccp yes mpp-e128'
  Incorrect context for: 'set bundle enable crypt-reqd'
  Incorrect context for: 'set ccp yes mpp-stateless open'

  nashol takoe je v topike http://forum.pfsense.org/index.php/topic,29762.0.html

  tam on kajetsya nashyol kak ispravit no ne skinul v topic poprosil skinut :)</eod<br></eod<br> • О, дорогой, по 2.0 нииииччего не подскажу. Пользуй 1.2.3 - работает.
  2.0 будем ковырять, когда релиз будет. Или хотя бы RC. • для включения mppc-128 в 2.0 нужно писать так:

  set bundle enable compression
  set ccp yes mppc
  set mppc yes e128
  set mppc yes compress • sposibo dorogoy zavtra poprobuyu • Evgeny vot chto ya na dnyax viyasnil pomnish bila problema pptp serverom
  perenapravil ves trafik cherez virtual proxyARP ip
  postavil pptp server na osnovnoy… i ta je problema... sfotkal vchera screen sensa tak kak log posle restarta ne soxronyaetsya zavtra skinu
  no poproboval drugoe tak s win xp normalno podklyuchilsya... a doxnet server kogda podklyuchayus s win7
  nachal nastroyki pomenyat na nekotorix ne konektitsya nu voobshem strannaya shtuka poka ne dokopalsya chto tvoritsya esli interesno zavtra skinu skrini i commenti • privet BUCH s novim godom smotri chto iz etogo vishlo`

  Jan 9 15:47:06 ppp: [opt3_link0] LCP: Down event
  Jan 9 15:47:06 ppp: [opt3_link0] Link: DOWN event
  Jan 9 15:47:06 ppp: [opt3_link0] PPTP call terminated
  Jan 9 15:47:06 ppp: [opt3_link0] LCP: LayerFinish
  Jan 9 15:47:06 ppp: [opt3_link0] LCP: state change Stopping –> Stopped
  Jan 9 15:47:06 ppp: [opt3_link0] LCP: SendTerminateAck #15
  Jan 9 15:47:06 ppp: [opt3_link0] LCP: rec'd Terminate Request #6 (Stopping)
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] LCP: LayerDown
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] LCP: SendTerminateAck #14
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3] IPCP: state change Closing –> Initial
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3] Bundle: No NCPs left. Closing links…
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3] IPCP: LayerFinish
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3] IPCP: Down event
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3] IPCP: SendTerminateReq #10
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3] IPCP: state change Ack-Sent –> Closing
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3] IPCP: Close event
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] Link: Leave bundle "opt3"
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] LCP: state change Opened –> Stopping
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] LCP: rec'd Terminate Request #5 (Opened)
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3] IPCP: state change Req-Sent –> Ack-Sent
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3] IPADDR 192.168.0.191
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3] IPCP: SendConfigAck #4
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3] 192.168.0.191 is OK
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3] IPADDR 192.168.0.191
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3] IPCP: rec'd Configure Request #4 (Req-Sent)
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] rec'd unexpected protocol CCP, rejecting
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3] SECDNS 0.0.0.0
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3] PRIDNS 0.0.0.0
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3] COMPPROTO VJCOMP, 16 comp. channels, no comp-cid
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3] IPADDR 0.0.0.0
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3] IPCP: SendConfigReq #9
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3] IPCP: state change Starting –> Req-Sent
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3] IPCP: Up event
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3] IPCP: LayerStart
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3] IPCP: state change Initial –> Starting
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3] IPCP: Open event
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] Link: Join bundle "opt3"
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] Link: Matched action 'bundle "opt3" ""'
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] LCP: authorization successful
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] MESG: S=573063635905D9BD06B084032DCF0F0CFAC4D252
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] CHAP: rec'd SUCCESS #0 len: 46
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] CHAP: sending RESPONSE #0 len: 65
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] CHAP: Using authname "vpn_testing"
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] Name: "ADCVPN"
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] CHAP: rec'd CHALLENGE #0 len: 27
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] LCP: LayerUp
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] LCP: auth: peer wants CHAP, I want nothing
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] LCP: state change Ack-Rcvd –> Opened
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] ENDPOINTDISC [LOCAL] af 21 2c a3 58 e4 45 ba 8f 7a 64 de 0a 4f 52 cd 00 00 0
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] ACFCOMP
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] PROTOCOMP
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] MAGICNUM 68c62fb1
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] AUTHPROTO CHAP MSOFTv2
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] MRU 1400
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] LCP: SendConfigAck #1
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] ENDPOINTDISC [LOCAL] af 21 2c a3 58 e4 45 ba 8f 7a 64 de 0a 4f 52 cd 00 00 0
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] ACFCOMP
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] PROTOCOMP
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] MAGICNUM 68c62fb1
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] AUTHPROTO CHAP MSOFTv2
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] MRU 1400
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] LCP: rec'd Configure Request #1 (Ack-Rcvd)
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] LCP: state change Req-Sent –> Ack-Rcvd
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] MAGICNUM ac62bd70
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] MRU 1500
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] ACCMAP 0x000a0000
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] PROTOCOMP
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] ACFCOMP
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] LCP: rec'd Configure Ack #13 (Req-Sent)
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] BACP
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] MP MRRU 1614
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] CALLBACK 6
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] LCP: SendConfigRej #0
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] Not supported
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] BACP
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] ENDPOINTDISC [LOCAL] af 21 2c a3 58 e4 45 ba 8f 7a 64 de 0a 4f 52 cd 00 00 0
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] MP MRRU 1614
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] CALLBACK 6
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] ACFCOMP
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] PROTOCOMP
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] MAGICNUM 68c62fb1
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] AUTHPROTO CHAP MSOFTv2
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] MRU 1400
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] LCP: rec'd Configure Request #0 (Req-Sent)
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] MAGICNUM ac62bd70
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] MRU 1500
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] ACCMAP 0x000a0000
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] PROTOCOMP
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] ACFCOMP
  Jan 9 15:47:04 ppp: [opt3_link0] LCP: SendConfigReq #13
  Jan 9 15:47:02 ppp: [opt3_link0] MAGICNUM ac62bd70
  Jan 9 15:47:02 ppp: [opt3_link0] MRU 1500
  Jan 9 15:47:02 ppp: [opt3_link0] ACCMAP 0x000a0000
  Jan 9 15:47:02 ppp: [opt3_link0] PROTOCOMP
  Jan 9 15:47:02 ppp: [opt3_link0] ACFCOMP
  Jan 9 15:47:02 ppp: [opt3_link0] LCP: SendConfigReq #12
  Jan 9 15:47:02 ppp: [opt3_link0] LCP: state change Starting –> Req-Sent
  Jan 9 15:47:02 ppp: [opt3_link0] LCP: Up event
  Jan 9 15:47:02 ppp: [opt3_link0] Link: UP event
  Jan 9 15:47:02 ppp: [opt3_link0] PPTP call successful
  Jan 9 15:47:02 ppp: [opt3_link0] Link: reconnection attempt 1

  kak ya ponyal na etot raz authentifikaciya proxodit no "unexpected protocol CCP" chto eto??? chem ona zanemaetsya? • a winda vidayot "the remote computer does not support requaired data encription type" • sechas pitayus podklyuchitsya k drugomu pfsense versya navernoe 1.2.3 ili 1.2.2 v u menya versiya 2.0-RC1 (i386) built on Wed Apr 13 06:39:28 EDT 2011

  ta sozdal v interface ax pptp interface  proxodit authentifikaciyu i tormozit
  vot log podklyucheniya

  Apr 14 16:32:35 ppp: process 57251 terminated
  Apr 14 16:32:35 ppp: [opt3_link0] Link: Shutdown
  Apr 14 16:32:35 ppp: [opt3] Bundle: Shutdown
  Apr 14 16:32:33 ppp: waiting for process 57251 to die…
  Apr 14 16:32:33 ppp: [opt3] IPCP: Close event
  Apr 14 16:32:33 ppp: [opt3] IFACE: Close event
  Apr 14 16:32:33 ppp: caught fatal signal term
  Apr 14 16:32:33 ppp: process 27025 started, version 5.5 (root@FreeBSD_8.0_pfSense_2.0-snaps.pfsense.org 09:33 5-Apr-2011)
  Apr 14 16:32:33 ppp:
  Apr 14 16:32:33 ppp: Multi-link PPP daemon for FreeBSD
  Apr 14 16:32:32 ppp: [opt3_link0] Link: reconnection attempt 1
  Apr 14 16:32:31 ppp: [opt3_link0] Link: reconnection attempt 1 in 1 seconds
  Apr 14 16:32:31 ppp: [opt3_link0] LCP: state change Stopping –> Starting
  Apr 14 16:32:31 ppp: [opt3_link0] LCP: Down event
  Apr 14 16:32:31 ppp: [opt3_link0] Link: DOWN event
  Apr 14 16:32:31 ppp: [opt3_link0] PPTP call terminated
  Apr 14 16:32:31 ppp: [opt3_link0] LCP: LayerDown
  Apr 14 16:32:31 ppp: [opt3_link0] LCP: SendTerminateAck #2
  Apr 14 16:32:31 ppp: [opt3] IPCP: state change Closing –> Initial
  Apr 14 16:32:31 ppp: [opt3] Bundle: No NCPs left. Closing links…
  Apr 14 16:32:31 ppp: [opt3] IPCP: LayerFinish
  Apr 14 16:32:31 ppp: [opt3] IPCP: Down event
  Apr 14 16:32:31 ppp: [opt3] IFACE: Down event
  Apr 14 16:32:31 ppp: [opt3] IPCP: LayerDown
  Apr 14 16:32:31 ppp: [opt3] IPCP: SendTerminateReq #3
  Apr 14 16:32:31 ppp: [opt3] IPCP: state change Opened –> Closing
  Apr 14 16:32:31 ppp: [opt3] IPCP: Close event
  Apr 14 16:32:31 ppp: [opt3] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
  Apr 14 16:32:31 ppp: [opt3_link0] Link: Leave bundle "opt3"
  Apr 14 16:32:31 ppp: [opt3_link0] LCP: state change Opened –> Stopping
  Apr 14 16:32:31 ppp: [opt3_link0] LCP: rec'd Terminate Request #46 (Opened)
  Apr 14 16:32:31 ppp: [opt3_link0] rec'd unexpected protocol CCP, rejecting
  Apr 14 16:32:31 ppp: [opt3] IFACE: Up event
  Apr 14 16:32:29 ppp: [opt3] 192.168.10.4 -> 91.103.26.142
  Apr 14 16:32:29 ppp: [opt3] IPCP: LayerUp
  Apr 14 16:32:29 ppp: [opt3] IPCP: state change Ack-Rcvd –> Opened
  Apr 14 16:32:29 ppp: [opt3] IPADDR 91.103.26.142
  Apr 14 16:32:29 ppp: [opt3] IPCP: SendConfigAck #40
  Apr 14 16:32:29 ppp: [opt3] 91.103.26.142 is OK
  Apr 14 16:32:29 ppp: [opt3] IPADDR 91.103.26.142
  Apr 14 16:32:29 ppp: [opt3] IPCP: rec'd Configure Request #40 (Ack-Rcvd)
  Apr 14 16:32:29 ppp: [opt3_link0] rec'd unexpected protocol CCP, rejecting
  Apr 14 16:32:29 ppp: [opt3] COMPPROTO VJCOMP, 16 comp. channels, no comp-cid
  Apr 14 16:32:29 ppp: [opt3] IPCP: SendConfigRej #39
  Apr 14 16:32:29 ppp: [opt3] COMPPROTO VJCOMP, 16 comp. channels, no comp-cid
  Apr 14 16:32:29 ppp: [opt3] 91.103.26.142 is OK
  Apr 14 16:32:29 ppp: [opt3] IPADDR 91.103.26.142
  Apr 14 16:32:29 ppp: [opt3] IPCP: rec'd Configure Request #39 (Ack-Rcvd)
  Apr 14 16:32:27 ppp: [opt3] IPCP: state change Req-Sent –> Ack-Rcvd
  Apr 14 16:32:27 ppp: [opt3] SECDNS 91.103.26.130
  Apr 14 16:32:27 ppp: [opt3] PRIDNS 172.20.1.254
  Apr 14 16:32:27 ppp: [opt3] IPADDR 192.168.10.4
  Apr 14 16:32:27 ppp: [opt3] IPCP: rec'd Configure Ack #2 (Req-Sent)
  Apr 14 16:32:27 ppp: [opt3] SECDNS 91.103.26.130
  Apr 14 16:32:27 ppp: [opt3] PRIDNS 172.20.1.254
  Apr 14 16:32:27 ppp: [opt3] IPADDR 192.168.10.4
  Apr 14 16:32:27 ppp: [opt3] IPCP: SendConfigReq #2
  Apr 14 16:32:27 ppp: [opt3] SECDNS 91.103.26.130
  Apr 14 16:32:27 ppp: [opt3] PRIDNS 172.20.1.254
  Apr 14 16:32:27 ppp: [opt3] 192.168.10.4 is OK
  Apr 14 16:32:27 ppp: [opt3] IPADDR 192.168.10.4
  Apr 14 16:32:27 ppp: [opt3] IPCP: rec'd Configure Nak #1 (Req-Sent)
  Apr 14 16:32:27 ppp: [opt3] SECDNS 0.0.0.0
  Apr 14 16:32:27 ppp: [opt3] PRIDNS 0.0.0.0
  Apr 14 16:32:27 ppp: [opt3] IPADDR 0.0.0.0
  Apr 14 16:32:27 ppp: [opt3] IPCP: SendConfigReq #1
  Apr 14 16:32:27 ppp: [opt3] IPCP: state change Starting –> Req-Sent
  Apr 14 16:32:27 ppp: [opt3] IPCP: Up event
  Apr 14 16:32:27 ppp: [opt3] IPCP: LayerStart
  Apr 14 16:32:27 ppp: [opt3] IPCP: state change Initial –> Starting
  Apr 14 16:32:27 ppp: [opt3] IPCP: Open event • posle etogo nado budet podklyuchit pfsense i k windows mashine pptp klientom • kogda po ukazaniyu bucha pishu v interfaces inc vidayot vot eto
                                  ppp: mpd_opt3.conf:33: Incorrect context for: 'set mppc yes compress'
                                  ppp: mpd_opt3.conf:32: Incorrect context for: 'set mppc yes e128'
                                  ppp: mpd_opt3.conf:31: Incorrect context for: 'set ccp yes mppc'
                                  ppp: mpd_opt3.conf:30: Incorrect context for: 'set bundle enable compression'

  interfaces.inc`

  set link disable chap pap
  set link accept chap pap eap
  set link disable incoming
        set bundle enable compression
          set ccp yes mppc
          set mppc yes e128
          set mppc yes compress • reshena problema so svyazkoy

  nado pisat tak v interfaces.inc

  if (!isset($ppp['verbose_log']))
  $mpdconf .= << <eod<br>set bundle enable compression
          set ccp yes mppc
          set mppc no e40
          set mppc yes e128
          set mppc yes stateless
  #log -bund -ccp -chat -iface -ipcp -lcp -link

  EOD;
  foreach($ports as $pid => $port){
  $port = get_real_interface($port);
  $mpdconf .= << <eod<br>create link static {$interface}_link{$pid} {$type}
  set link action bundle {$interface}
  set link {$multilink} multilink
  set link keep-alive 10 60
  set link max-redial 0

  EOD;
  if (isset($ppp['shortseq']))
  $mpdconf .= << <eod<br>set link no shortseq

  EOD;

  if (isset($ppp['acfcomp']))
  $mpdconf .= << <eod<br>set link no acfcomp

  EOD;

  if (isset($ppp['protocomp']))
  $mpdconf .= << <eod<br>set link no protocomp

  EOD;

  $mpdconf .= <<<eod<br>set link disable chap pap
  set link accept chap pap eap
        set link accept chap-msv2
  set link disable incoming</eod<br></eod<br></eod<br></eod<br></eod<br></eod<br> • @vardan:

  kogda v interfaces ->assign->ppp's sozdayu interface pptp ne trebuet obyazatelno prisvoivat local ip no kogda interface vklyuchayu v interfaces ->optx to pri soxranenii trebuet obyazatelno prisvoivat localny ip adres
  vot kogda na pervom shage zadayu localny ip adres a potom pri vklyuchenii interface a snova zadayu interface ne rabotaet

  Как решил эту проблему? • problema ostayotsya..
  naverno poka ne zametili …
  s nachala sozdayosh interface v ppp bez localnogo ip adresa potom pri vklyuchenii v interface a x zadayosh local ip i soxanyaesh.. posle etogo snova zaxodish v ppp i udalyaesh local ip address vsyo nachinaet rabotat ..


Log in to reply