Re-direct när man ska logga in på routerns inloggningsida


 • Går det, på något sätt, att göra så att 1 eller fler utvalda ip-adresser som man satt till vissa datorer kommer åt routerns inloggsida.
  Men resterande ip-adresser, när de försöker gå in på routerns inloggsida hamnar de någon annanstans?


 • Har du löst det på egen hand?
  Här är ett förslag om du vill blockera access mot routern. Du kan lösa det genom brandväggsregler och alias.

  • Skapa en alias (exempelvis IP_allow_router_access)och lägg till de ip-nummer som skall komma åt routern.

  • Skapa en regel som blockerar all trafik  från "LAN net" mot routerns ip-nummer.

  • Skapa en regel som tillåter ip-nummer från Alias IP_allow_router_access access till routern.


 • @henmat:

  Har du löst det på egen hand?
  Här är ett förslag om du vill blockera access mot routern. Du kan lösa det genom brandväggsregler och alias.

  • Skapa en alias (exempelvis IP_allow_router_access)och lägg till de ip-nummer som skall komma åt routern.

  • Skapa en regel som blockerar all trafik  från "LAN net" mot routerns ip-nummer.

  • Skapa en regel som tillåter ip-nummer från Alias IP_allow_router_access access till routern.

  Blocka bara port 80,443 till pfsense från den ip adressen som du inte vill att någon ska komma åt.

  Kan blir problem om man blocka all trafik till pfsense inte säker.