Enviar mail a múltiples destinatarios vía shell y vía gui