active directory + freeradius + ldap + captive portal • AD + freeradius + ldap üçlüsünü bir türlü bağlantı kuramadım captive portal ile Ad user deniyorum fakat hata aliyorum
  configurasyon şu şekilde
  büyük ihtimalle
  identity
  base_dn
  filter
  groupdada membership filter membership attribute ayalarında bir problem var daha önce deneyip başarılı olan varmı ?

  /usr/local/etc/raddb/mods-enabled/ldap
  ldap {
  server = "192.168.2.100"
  port = "389"
  identity = "cn=freeradius.user,dc=dclocal,dc=local"
  password = '12345678'
  base_dn = "dc=dclocal,dc=local"

  user {
  	base_dn = "${..base_dn}"
  	filter = "(&(sAMAccountName=%{%{Stripped-User-Name}:-%{User-Name}}))"
  	### access_attr = "dialupAccess" ###
  }
  group {
  	base_dn = "${..base_dn}"
  	filter = '(objectClass=posixGroup)'
  	name_attribute = cn
  	membership_filter = "(|(&(objectClass=group)(member=%{control:Ldap-UserDn})))"
  	membership_attribute = memberOf
  	compare_check_items = yes
  	do_xlat = yes
  	access_attr_used_for_allow = yes
  }
  profile {
  	filter = "(objectclass=radiusprofile)"
  	### default_profile = "cn=radprofile,ou=dialup,o=My Company Ltd,c=US" ###
  	### profile_attribute = "radiusProfileDn" ###
  }


 • vi editorunu kullanmayı biliyorsanız;

  vi /usr/local/pkg/freeradius.inc dosyasını açın 'authorize {' aramasını yapın. 3 tane bulacaksınız. bunlardan
  {$varsqlconfauthorize}
  # smbpasswd

  satırlarını bulup # smbpasswd altına aşağıdaki kodu yapıştırıp kaydedip çıkın.

  ldap
  if ((ok || updated) && User-Password) {
  update control {
  Auth-Type := ldap
  }
  }

  daha sonra freeradius servisine gidip tekrar ldap sekmesini kaydedin. çalışacaktır. • @magokbas said in active directory + freeradius + ldap + captive portal:

  vi editorunu kullanmayı biliyorsanız;

  vi /usr/local/pkg/freeradius.inc dosyasını açın 'authorize {' aramasını yapın. 3 tane bulacaksınız. bunlardan
  {$varsqlconfauthorize}
  # smbpasswd

  satırlarını bulup # smbpasswd altına aşağıdaki kodu yapıştırıp kaydedip çıkın.

  ldap
  if ((ok || updated) && User-Password) {
  update control {
  Auth-Type := ldap
  }
  }

  daha sonra freeradius servisine gidip tekrar ldap sekmesini kaydedin. çalışacaktır.

  maalesef çalışmadı hocam
  hata şu şekilde

  Dec 4 15:31:43 radiusd 31186 rlm_sql (sql1): Opening additional connection (6), 1 of 4 pending slots used
  Dec 4 15:31:43 radiusd 31186 rlm_ldap (ldap): Closing connection (0): Hit idle_timeout, was idle for 65 seconds
  Dec 4 15:31:43 radiusd 31186 rlm_ldap (ldap): Closing connection (1): Hit idle_timeout, was idle for 65 seconds
  Dec 4 15:31:43 radiusd 31186 rlm_ldap (ldap): Opening additional connection (2), 1 of 5 pending slots used
  Dec 4 15:31:43 radiusd 31186 gethostby*.getanswer: asked for "ForestDnsZones.dclocal.local IN AAAA", got type "HINFO"
  Dec 4 15:31:44 radiusd 31186 gethostby*.getanswer: asked for "DomainDnsZones.dclocal.local IN AAAA", got type "HINFO"
  Dec 4 15:31:44 radiusd 31186 gethostby*.getanswer: asked for "dclocal.local IN AAAA", got type "HINFO"
  Dec 4 15:31:44 radiusd 31186 Need 4 more connections to reach min connections (5)
  Dec 4 15:31:44 radiusd 31186 rlm_ldap (ldap): Opening additional connection (3), 1 of 4 pending slots used
  Dec 4 15:31:44 radiusd 31186 Need 1 more connections to reach min connections (3)
  Dec 4 15:31:44 radiusd 31186 rlm_sql (sql1): Opening additional connection (7), 1 of 3 pending slots used
  Dec 4 15:31:44 radiusd 31186 (1) Login incorrect (Failed retrieving values required to evaluate condition): [xxxxxxxxx] (from client QHOTSPOT port 0)
  Dec 4 15:31:52 radiusd 31186 gethostby*.getanswer: asked for "ForestDnsZones.dclocal.local IN AAAA", got type "HINFO"
  Dec 4 15:31:52 radiusd 31186 gethostby*.getanswer: asked for "DomainDnsZones.dclocal.local IN AAAA", got type "HINFO"
  Dec 4 15:31:52 radiusd 31186 gethostby*.getanswer: asked for "dclocal.local IN AAAA", got type "HINFO"
  Dec 4 15:31:52 radiusd 31186 Need 3 more connections to reach min connections (5)
  Dec 4 15:31:52 radiusd 31186 rlm_ldap (ldap): Opening additional connection (4), 1 of 3 pending slots used
  Dec 4 15:31:52 radiusd 31186 (2) Login incorrect (Failed retrieving values required to evaluate condition): • @ciscolog said in active directory + freeradius + ldap + captive portal:

  cn=freeradius.user,dc=dclocal,dc=local

  cn=freeradius.user,dc=dclocal,dc=local

  bu sizin tanımladığınız freeradius.user hangi ou altında bulunuyor. Users altında ise onu da tanımlamanız gerek.

  Örnek : cn=freeradius.user,cn=Users,dc=dclocal,dc=local

  Bir de Filter kısımına şununla deneyin : (SAMAccountName=%{mschap:User-Name}) • @magokbas said in active directory + freeradius + ldap + captive portal:

  @ciscolog said in active directory + freeradius + ldap + captive portal:

  cn=freeradius.user,dc=dclocal,dc=local

  cn=freeradius.user,dc=dclocal,dc=local

  bu sizin tanımladığınız freeradius.user hangi ou altında bulunuyor. Users altında ise onu da tanımlamanız gerek.

  Örnek : cn=freeradius.user,cn=Users,dc=dclocal,dc=local

  Bir de Filter kısımına şununla deneyin : (SAMAccountName=%{mschap:User-Name})

  yok hocam çalışmıyor maalesef

  sizin söylediğinizi yazmama rağmen filter la ilgil ihata veriyor bir sürü kombinasyon denedim banamısın demedi
  farklı filtre denesem şu hatayı veriyor

  rlm_ldap (ldap): Server said: 80090308: LdapErr: DSID-0C09042A, comment: AcceptSecurityContext error, data 52e, v3839.

  rlm_ldap (ldap): 0 of 0 connections in use. You may need to increase "spare"
  rlm_ldap (ldap): Opening additional connection (0), 1 of 5 pending slots used
  rlm_ldap (ldap): Connecting to ldap://192.168.2.100:389
  rlm_ldap (ldap): Waiting for bind result...
  rlm_ldap (ldap): Bind credentials incorrect: Invalid credentials
  rlm_ldap (ldap): Server said: 80090308: LdapErr: DSID-0C09042A, comment: AcceptSecurityContext error, data 52e, v3839.
  rlm_ldap (ldap): Opening connection failed (0)
  (0) [ldap] = fail
  (0) } # redundant = fail
  (0) } # authorize = fail • @ciscolog said in active directory + freeradius + ldap + captive portal:

  @magokbas said in active directory + freeradius + ldap + captive portal:

  @ciscolog said in active directory + freeradius + ldap + captive portal:

  cn=freeradius.user,dc=dclocal,dc=local

  cn=freeradius.user,dc=dclocal,dc=local

  bu sizin tanımladığınız freeradius.user hangi ou altında bulunuyor. Users altında ise onu da tanımlamanız gerek.

  Örnek : cn=freeradius.user,cn=Users,dc=dclocal,dc=local

  Bir de Filter kısımına şununla deneyin : (SAMAccountName=%{mschap:User-Name})

  yok hocam çalışmıyor maalesef

  sizin söylediğinizi yazmama rağmen filter la ilgil ihata veriyor bir sürü kombinasyon denedim banamısın demedi
  farklı filtre denesem şu hatayı veriyor

  rlm_ldap (ldap): Server said: 80090308: LdapErr: DSID-0C09042A, comment: AcceptSecurityContext error, data 52e, v3839.

  rlm_ldap (ldap): 0 of 0 connections in use. You may need to increase "spare"
  rlm_ldap (ldap): Opening additional connection (0), 1 of 5 pending slots used
  rlm_ldap (ldap): Connecting to ldap://192.168.2.100:389
  rlm_ldap (ldap): Waiting for bind result...
  rlm_ldap (ldap): Bind credentials incorrect: Invalid credentials
  rlm_ldap (ldap): Server said: 80090308: LdapErr: DSID-0C09042A, comment: AcceptSecurityContext error, data 52e, v3839.
  rlm_ldap (ldap): Opening connection failed (0)
  (0) [ldap] = fail
  (0) } # redundant = fail
  (0) } # authorize = fail

  yukardaki hataları geçtim bir aşadağıki hatalar var onları geçemiyorum

  (0) ERROR: Failed retrieving values required to evaluate condition

  (0) pap: WARNING: No "known good" password found for the user. Not setting Auth-Type
  (0) pap: WARNING: Authentication will fail unless a "known good" password is available

  (0) ERROR: No Auth-Type found: rejecting the user via Post-Auth-Type = Reject


Log in to reply