Google WiFi subnät & pfSense


 • Jag har en PC som kör pfsene.
  LAN utgången är kopplad till en switch.
  Mitt LAN är definierat som 192.168.1.xx (192.168.1.1 LAN router)
  Senare installerade jag Goggle WiFi och primära WiFi acess punkten är kopplad till switchen.

  Men Google Wifi appen (Android) visar att ett annat subnät har skapats av Google WiFi ...
  LAN router 192.168.86.1
  DCHP pool 192.168.86.20-192.168.86.250

  Det innebär att jag når inte mitt 'LAN (192.168.1.xx)' från min mobil (192.168.86.25) eftersom de tillhör olika subnät.
  Vad är bästa lösningen för att få subnäten transparenta?