Sendmail • pfsense üzerinde sendmail i çalıştırdım. Aşağıdada görüldüğü gibi 25 tcp çıktısını veriyorum.

  telnet localhost 25

  Trying 127.0.0.1…
  Connected to localhost.
  Escape character is '^]'.
  220 pfsense.local ESMTP Sendmail 8.14.3/8.13.8; Sat, 23 Jan 2010 16:20:01 +0200 (EET)

  Üzerinde bir script çalıştırıp Wan port lar down/up kontrolu yapıcam Yalnız mail gönderdikten sonra /var/spool/clientmqueue klasöründe geri dönen mail lerde şöyle bir hata mesajı alıyorum. /etc/resolve.conf dosyasında dnsler kayıtlı olduğu halde hostname lookup failure mesajı geliyo. Firewall kurallarını resetledim bir sonuca ulaşamadım. Aynı zamanda ilginçtir mesela 192.168.1.1 kendi ipsine 25 tcp telnet açtığımda izin vermiyor. Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim..

  V8
  T1264256627
  K1264256627
  N1
  P30216
  MDeferred: Name server: [127.0.0.1]: host name lookup failure
  Fs
  $_root@localhost
  ${daemon_flags}c u
  Sroot
  Aroot@pfsense.local
  MDeferred: Name server: [127.0.0.1]: host name lookup failure
  C:admin@gmail.com.tr
  rRFC822; admin@gmail.com
  RPFD:admin@falanfilan.com.tr
  H?P?Return-Path: <<81>g>
  H??Received: (from root@localhost)
          by pfsense.local (8.14.3/8.13.8/Submit) id o0NENlha041259
          for admin@falanfilan.com.tr; Sat, 23 Jan 2010 16:23:47 +0200 (EET)
  H?D?Date: Sat, 23 Jan 2010 16:23:47 +0200 (EET)
  H?x?Full-Name: Charlie Root
  H?M?Message-Id: 201001231423.o0NENlha041259@pfsense.local
  H??from: pfsense@falanfilan.com.tr
  H??Subject: Hatların Durumu • Kimse bilmiyormu?


Log in to reply