Vertaald uit het engels: regels wat tedoen en wat niet tedoen: • Just thought it is about time to set up some basic rules for the forum usage (and other communication channels as well)

  * Allways search forum, FAQ and WIKI before asking, We do have them so that we will not have to answer every question over and over.

  gebruik altijd eerst de zoek functie van het forum,faq en wiki voor je wat vraagt, we hebben ze zo dat we niet iedere vraag steeds opnieuw moeten beantwoorden

  * Do not crosspost ! if you are looking for quick answers try IRC first. If you do not get any answers there, try either Forum or mailing lists. NEVER both.

  post je bericht niet op meedere forum gedeeltes. als je snel een antwoord zoekt probeer dan eerst IRC. als je daar geen antwoordt krijgt, probeer dan forum of mailing lijst maar nooit beide

  * Do not post just to post, if you have nothing informative to say, keep quiet. If your post gets deleted, take the hint !

  ga posten alleen maar voor het posten, als je niks zinnigs tezeggen heb hou je dan stil, wordt een bericht van je verwijderd begrijp de hint dan!!

  * Keep a nice tone !

  blijf beleeft tegen elkaar!

  THESE RULES ARE NOT UP FOR DEBATE.

  over deze regels kan niet gediscuseerd worden


Log in to reply