OpenTSA Kurulum hata  • openssl req -new -key tsakey.pem -out tsareq.csr

    komutubu verdikten sonra sadece şifre bölümü geliyor openssl olarakda latest ports daki open ssli kullanıorum devamı gelmiyor


Locked