Lightsquid için Kullanıcı ve Grup Yönetimi Eklentisi • Herkez Lightsquid i ilk kurduğunda kullanıcıları nereye tanımlayacağını bulamaz ve sonuç olarak Realname Kısmında "?" ile karşılaşır (Ldap bağlantısı yapamayanlar için), sonra insanlar hangi ip hangi kullanıcının olduğunu bilemediği için raporu düzgün alamazlar artık buna bi çözüm yapayım dedim ellerimi sıvadım 2 gün çalışmamın sonucunda php-xml-inc-cfg bağlantılarını çözdüm (biraz zor oldu)

  Herkez artık kullanıcı tanımı yaparken zorlanmayacak.
  ve grup tanımında da tabiki.

  Önemli NOT: Daha önceden realname.cfg ve group.cfg dosyalarını kendinize göre yapılandırdıysanız mutlaka dosyaların yedeğini alınız. Mevcut dosyadaki isimleri ve yapılandırmayı senkronize olarak çekmiyor o yüzden üzerine yazdığınız yeni veri eski verilerinizi silecektir.

  lightsquid.inc ve lightsquid.xml dosyalarına aşağıda belirttiğim kodları ekliyoruz.
  bu iki dosyayı /usr/local/pkg/ dizininde bulabilirsiniz.

  lightsquid.xml

  
  				 <field><fielddescr>Realname (manuelly only)</fielddescr>
              <fieldname>lightsquid_realname</fieldname>
  			 <description>Example;
  
  									192.168.1.2	Sergey Erokhin
  
  									192.168.1.1	Jon Doe
  
  									192.168.1.3	Tech Good
  
  									Note:(if u are using squid auth do not use here)]]></description>
  			<type>textarea</type>
  			<cols>70</cols>
  			<rows>10</rows>
  			<encoding>base64</encoding></field> 
  		 <field><fielddescr>Groups (manuelly only)</fielddescr>
              <fieldname>lightsquid_group</fieldname>
  			 <description>Example;
  
  									esl	01	SysAdmin
  
  									karlos	01	SysAdmin
  
  									thy	01	SysAdmin
  
  									Ivanov	02	Developer
  
  									vanov2	02	Developer
  
  									Petrov	03	Commerial
  
  									Petrova	03	Commerial
  
  									vasyav	04	room 312
  
  									petyava	04	room 312
  
  									Note:(if u are using squid auth do not use here)]]></description>
  			<type>textarea</type>
  			<cols>70</cols>
  			<rows>10</rows>
  			<encoding>base64</encoding></field> 
  
  

  lightsquid.inc

  
  function ls_text_area_decode($text){
  	return preg_replace('/\r\n/', "\n",base64_decode($text));	
  }
  		$lsrealname=$config['installedpackages']['lightsquid']['config'][0];
  		if(empty($lsrealname['lightsquid_realname'])){
  		$lightsquid_realname="none";
  		}
  		else{
  		$lightsquid_realname=  LIGHTSQUID_BASE . "/etc/lightsquid/realname.cfg";
  		file_put_contents( LIGHTSQUID_BASE . '/etc/lightsquid/realname.cfg', ls_text_area_decode($lsrealname['lightsquid_realname']),LOCK_EX);
  		}
  
  		$lsgroup=$config['installedpackages']['lightsquid']['config'][0];
  		if(empty($lsgroup['lightsquid_group'])){
  		$lightsquid_group="none";
  		}
  		else{
  		$lightsquid_group=  LIGHTSQUID_BASE . "/etc/lightsquid/group.cfg";
  		file_put_contents( LIGHTSQUID_BASE . '/etc/lightsquid/group.cfg', ls_text_area_decode($lsgroup['lightsquid_group']),LOCK_EX);
  		}
  
  

  Dosyaların ikisinide tamamen ekleyim ki insanlar yapamazlarsa kullansınlar :)

  lightsquid.xml (tam dosya)

  
   <packagegui><copyright>/* $Id$ */
  /* ========================================================================== */
  /*
      authng.xml
      part of pfSense (http://www.pfSense.com)
      Copyright (C) 2007 to whom it may belong
      All rights reserved.
  
      Based on m0n0wall (http://m0n0.ch/wall)
      Copyright (C) 2003-2006 Manuel Kasper <mk@neon1.net>.
      All rights reserved.
                                                                                */
  /* ========================================================================== */
  /*
      Redistribution and use in source and binary forms, with or without
      modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  
       1\. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
          this list of conditions and the following disclaimer.
  
       2\. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
          notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
          documentation and/or other materials provided with the distribution.
  
      THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
      INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
      AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
      AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
      OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
      SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
      INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
      CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
      ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
      POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
                                                                                */
  /* ========================================================================== */
          ]]>
          </mk@neon1.net></copyright>
  	<description>Describe your package here</description>
  	<requirements>Describe your package requirements here</requirements>
  	<faq>Currently there are no FAQ items provided.</faq>
  	<name>lightsquid</name>
  	<version>1.7.1</version>
  	<title>Services: Proxy Reports (LightSquid, SQStat) -> Settings</title>
  	<category>Status</category>
  	<include_file>/usr/local/pkg/lightsquid.inc</include_file>
  
  <menu>
  		<name>Proxy report</name>
  		<tooltiptext>Proxy server statistic report</tooltiptext>
  		Status
  		<url>/pkg_edit.php?xml=lightsquid.xml&id=0</url>
  	</menu>
  
           <tabs><tab><text>Settings</text>
                          <url>/pkg_edit.php?xml=lightsquid.xml&id=0</url>
                           <active></active></tab>
                   <tab><text>Lightsquid Report</text>
                          <url>/lightsquid/index.cgi</url></tab>
                   <tab><text>Proxy State</text>
                          <url>/sqstat/sqstat.php</url></tab></tabs>
           <additional_files_needed><prefix>/usr/local/pkg/</prefix>
                 <chmod>0755</chmod>
                 http://www.pfsense.org/packages/config/lightsquid/lightsquid.inc</additional_files_needed>
           <additional_files_needed><prefix>/var/tmp/</prefix>
                 <chmod>0755</chmod>
                 http://files.pfsense.org/packages/All/lightsquid_tpl.tbz</additional_files_needed>
           <additional_files_needed><prefix>/usr/local/www/sqstat/</prefix>
                 <chmod>0644</chmod>
                 http://www.pfsense.org/packages/config/lightsquid/sqstat.class.php</additional_files_needed>
           <additional_files_needed><prefix>/usr/local/www/sqstat/</prefix>
                 <chmod>0644</chmod>
                 http://www.pfsense.org/packages/config/lightsquid/sqstat.php</additional_files_needed>
           <additional_files_needed><prefix>/usr/local/www/sqstat/</prefix>
                 <chmod>0644</chmod>
                 http://www.pfsense.org/packages/config/lightsquid/sqstat.css</additional_files_needed>
           <additional_files_needed><prefix>/usr/local/www/sqstat/</prefix>
                 <chmod>0644</chmod>
                 http://www.pfsense.org/packages/config/lightsquid/zhabascript.js</additional_files_needed>
           <fields><field><fielddescr>Language</fielddescr>
                          <fieldname>lightsquid_lang</fieldname>
                          <description>Select report language</description>
                          <type>select</type>
                          <value>eng</value>
                           <options><option><name>Bulgarian</name><value>bg</value></option>
                                   <option><name>Czech</name><value>cz</value></option>
                                   <option><name>English</name><value>eng</value></option>
                                   <option><name>French</name><value>fr</value></option>
                                   <option><name>Hungarian</name><value>hu</value></option>
                                   <option><name>Italian</name><value>it</value></option>
                                   <option><name>Portuguese - Brazil</name><value>pt_br</value></option>
                                   <option><name>Russian</name><value>ru</value></option>
                                   <option><name>Russian KOI-8</name><value>ru-koi8</value></option>
                                   <option><name>Spanish</name><value>sp</value></option>
                                   <option><name>Ukrainian</name><value>ua</value></option></options></field>
                   <field><fielddescr>Bar color</fielddescr>
                          <fieldname>lightsquid_barcolor</fieldname>
                          <description>Select bar color</description>
                          <type>select</type>
                          <value>orange</value>
                           <options><option><name>Orange</name><value>orange</value></option>
                                  <option><name>Blue</name><value>blue</value></option>
                                  <option><name>Green</name><value>green</value></option>
                                  <option><name>Yellow</name><value>yellow</value></option>
                                  <option><name>Brown</name><value>brown</value></option>
                                  <option><name>Red</name><value>red</value></option></options></field>
                   <field><fielddescr>Report scheme</fielddescr>
                          <fieldname>lightsquid_template</fieldname>
                          <description>Select report scheme</description>
                          <type>select</type>
                          <value>base</value>
                           <options><option><name>Base</name><value>base</value></option>
                                  <option><name>Text</name><value>text</value></option>
                                  <option><name>NovoSea</name><value>novosea</value></option>
                                  <option><name>NovoPf</name><value>novopf</value></option></options></field>
                   <field><fielddescr>IP resolve method (future)</fielddescr>
                          <fieldname>lightsquid_ip2name</fieldname>
                           <description><table cellpadding=1 cellspacing=0 style="text-align: left;"> <tbody>
                          <tr><th colspan=2> Select IP to Name resolve method (take effect only on new data): </th><tr>
                          <tr><th> IP         </th><td> - return IP </td><tr>
                          <tr><th> Demo       </th><td> - return AUTHNAME, else DNSNAME, else IP </td><tr>
                          <tr><th> DNS        </th><td> - return DNSNAME </td><tr>
                          <tr><th> Simple     </th><td> - return AUTHNAME else IP </td><tr>
                          <tr><th> SMB        </th><td> - return SMB name of pc </td><tr>
                          <tr><th> Squidauth  </th><td> - return AUTHNAME else IP, allow cyrilyc name </td><tr>
                          </tbody> </table></description>
                          <type>select</type>
                          <value>dns</value>
                           <options><option><name>IP</name><value>ip</value></option>
                                  <option><name>Demo</name><value>demo</value></option>
                                  <option><name>DNS</name><value>dns</value></option>
                                  <option><name>Simple</name><value>simple</value></option>
                                  <option><name>SMB</name><value>smb</value></option>
                                  <option><name>Squidauth</name><value>squidauth</value></option></options></field>
                   <field><fielddescr>Refresh sheduler</fielddescr>
                          <fieldname>lightsquid_refreshsheduler_time</fieldname>
                           <description>Select data refresh period. System will execute task every XX time as from 00:00 hours. <br>
  			For example: if selected 2h - system wil start task at 0-2-4-..-24h. <br>
  			Note:  (!),(*) - use only for powerful system; (+) - recomended. <br><br>
  			<input type="submit" name="Submit" value="Refresh now"><br>
  			<input type="submit" name="Submit" value="Refresh full">
  			<br> Press button for start background refresh (this take some time).
  			<br> <span style="color: rgb(153, 51, 0);"> Note after installation:
  			<br> On the first - enable log in squid package with "/var/squid/log" path.
  			<br> On the second - press Refresh button for create lightsquid reports, else you will have error diagnostic page.</span></description> 
                          <type>select</type>
                          <value>lhp_none</value>
                           <options><option><name>none</name><value>lhp_none</value></option>
                                  <option><name>10min(!)</name><value>lhp_10m</value></option>
                                  <option><name>20min(!)</name><value>lhp_20m</value></option>
                                  <option><name>30min(*)</name><value>lhp_30m</value></option>
                                  <option><name>40min(*)</name><value>lhp_40m</value></option>
                                  <option><name>50min(+)</name><value>lhp_50m</value></option>
                                  <option><name>60min(+)</name><value>lhp_60m</value></option>
                                  <option><name>2h</name><value>lhp_2h</value></option>
                                  <option><name>3h</name><value>lhp_3h</value></option>
                                  <option><name>4h</name><value>lhp_4h</value></option>
                                  <option><name>6h</name><value>lhp_6h</value></option>
                                  <option><name>8h</name><value>lhp_8h</value></option>
                                  <option><name>12h</name><value>lhp_12h</value></option>
                                  <option><name>24(00)h</name><value>lhp_24h</value></option></options></field>
  
  		 <field><fielddescr>Skip url</fielddescr>
              <fieldname>lightsquid_skipurl</fieldname>
  			 <description>If you want skip some sites from stat, example our local www server
                                  Example, if you want skip LOCAL site, put it here
                                  zdd.com|192.168.1.|cnn.com</description> 
  			<type>textarea</type>
  			<cols>60</cols>
  			<rows>5</rows></field> 
  				 <field><fielddescr>Realname (manuelly only)</fielddescr>
              <fieldname>lightsquid_realname</fieldname>
  			 <description>Example;
  
  									192.168.1.2	Sergey Erokhin
  
  									192.168.1.1	Jon Doe
  
  									192.168.1.3	Tech Good
  
  									Note:(if u are using squid auth do not use here)]]></description>
  			<type>textarea</type>
  			<cols>70</cols>
  			<rows>10</rows>
  			<encoding>base64</encoding></field> 
  		 <field><fielddescr>Groups (manuelly only)</fielddescr>
              <fieldname>lightsquid_group</fieldname>
  			 <description>Example;
  
  									esl	01	SysAdmin
  
  									karlos	01	SysAdmin
  
  									thy	01	SysAdmin
  
  									Ivanov	02	Developer
  
  									vanov2	02	Developer
  
  									Petrov	03	Commerial
  
  									Petrova	03	Commerial
  
  									vasyav	04	room 312
  
  									petyava	04	room 312
  
  									Note:(if u are using squid auth do not use here)]]></description>
  			<type>textarea</type>
  			<cols>70</cols>
  			<rows>10</rows>
  			<encoding>base64</encoding></field></fields> 
  	 <custom_php_resync_config_command>lightsquid_resync();</custom_php_resync_config_command> 
  	 <custom_php_install_command>lightsquid_install();
  		lightsquid_resync();</custom_php_install_command> 
  	 <custom_php_deinstall_command>lightsquid_deinstall();</custom_php_deinstall_command></packagegui> 
  
  

  lightsquid.inc (tam dosya)

  
  /*
  	lightsquid.inc
  	Copyright (C) 2006 Serg Dvorianceev
  	All rights reserved.
  
  	Redistribution and use in source and binary forms, with or without
  	modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  
  	1\. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  	   this list of conditions and the following disclaimer.
  
  	2\. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
  	   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
  	   documentation and/or other materials provided with the distribution.
  
  	THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
  	INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
  	AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
  	AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
  	OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
  	SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
  	INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
  	CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
  	ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
  	POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
  */
  
  require_once('globals.inc');
  require_once('config.inc');
  require_once('util.inc');
  require_once('pfsense-utils.inc');
  require_once('pkg-utils.inc');
  require_once('filter.inc');
  require_once('service-utils.inc');
  
  if (file_exists('squid.inc')) {
    require_once('squid.inc');
  }
  else update_log("File 'squid.inc' not found.");
  
  $pfs_version = substr(trim(file_get_contents("/etc/version")),0,3);
  switch ($pfs_version) {
  	case "1.2":
  	case "2.0":
  		define('LIGHTSQUID_BASE','/usr/local');
  		break;
  	default:
  		define('LIGHTSQUID_BASE', '/usr/pbi/lightsquid-' . php_uname("m"));
  }
  
  define ('CMD_PKGDELETE', 'pkg_delete lightsquid-1.7.1');
  
  // enable GUI debug
  define('LS_GUI_DEBUG', 'on');
  define('LS_LOG_FILE',  '/tmp/lightsquid_gui.log');
  
  // configuration settings !-- CHECK THIS --!
  define('LS_CONFIGPATH',			LIGHTSQUID_BASE . '/etc/lightsquid');
  define('LS_CONFIGFILE',			'lightsquid.cfg');
  define('LS_CONFIGFILE_DIST',		'lightsquid.cfg.dist');
  define('LS_WWWPATH',			LIGHTSQUID_BASE . '/www/lightsquid');
  define('LS_TEMPLATEPATH',		LIGHTSQUID_BASE . '/www/lightsquid/tpl');
  define('LS_LANGPATH',			LIGHTSQUID_BASE . '/share/lightsquid/lang');
  define('LS_REPORTPATH',			'/var/lightsquid/report');
  
  global $config;
  if (isset($config['installedpackages']['squid']['config'][0])) {
  	if (!empty($config['installedpackages']['squid']['config'][0]['log_dir']))
  		define('LS_SQUIDLOGPATH', $config['installedpackages']['squid']['config'][0]['log_dir']);
  	else
  		define('LS_SQUIDLOGPATH', '/var/squid/logs');
  }
  define('LS_SQUIDLOG',			'access.log');
  define('LS_IP2NAMEPATH',		LIGHTSQUID_BASE . '/libexec/lightsquid');
  
  define('CRONTAB_FILE',			'/var/cron/tabs/root');
  define('CRONTAB_LS_TEMPLATE',		'/usr/bin/perl ' . LIGHTSQUID_BASE . '/www/lightsquid/lightparser.pl');
  define('CRONTAB_LS_JOBKEY',		'/lightparser.pl');
  define('CRONTAB_SQUID_TEMPLATE',	'/usr/local/sbin/squid -k rotate > /dev/null');
  define('CRONTAB_SQUID_JOBKEY',		'/squid -k rotate');
  
  // default values
  define('LS_DEF_IP2NAME',		'dns');
  define('LS_DEF_SQUIDLOGTYPE',		'0');
  define('LS_DEF_SKIPURL',		'zzz\.zzz');
  define('LS_DEF_LANG',			'eng');
  define('LS_DEF_TEMPLATE',		'base');
  define('LS_DEF_BARCOLOR',		'orange');
  
  // variable names
  define('LS_VAR_CFGPATH',		'cfgpath');
  define('LS_VAR_LOGPATH',		'logpath');
  define('LS_VAR_TPLPATH',		'tplpath');
  define('LS_VAR_LANGPATH',		'langpath');
  define('LS_VAR_LANG',			'lang');
  define('LS_VAR_REPORTPATH',		'reportpath');
  define('LS_VAR_SQUIDLOGTYPE',		'squidlogtype');
  define('LS_VAR_SKIPURL',		'skipurl');
  define('LS_VAR_IP2NAMEPATH',		'ip2namepath');
  define('LS_VAR_IP2NAME',		'ip2name');
  define('LS_VAR_TEMPLATE',		'templatename');
  define('LS_VAR_BARCOLOR',		'barcolor');
  
  // xml variables
  define('LS_XML_LANG',			'lightsquid_lang');
  define('LS_XML_SKIPURL',		'lightsquid_skipurl');
  define('LS_XML_IP2NAME',		'lightsquid_ip2name');
  define('LS_XML_TEMPLATE',		'lightsquid_template');
  define('LS_XML_BARCOLOR',		'lightsquid_barcolor');
  define('LS_XML_SHEDULERTIME',		'lightsquid_refreshsheduler_time');
  define('LS_XML_SQUID_SHEDULERTIME',	'lightsquid_squidrotatelog_sheduler_time');
  
  function lightsquid_install() {
  	update_log("lightsquid_install: started");
  
  	// create lightsquid report catalog
  	if (!file_exists(LS_REPORTPATH)) {
  		update_log("lightsquid_install: Create report dir " . LS_REPORTPATH);
  		mwexec("mkdir -p " . LS_REPORTPATH);
  	}
  
  	// install templates
  	$lstpl_file = "/var/tmp/lightsquid_tpl.tbz";
  	if (file_exists($lstpl_file)) {
  		mwexec("tar zxvf $lstpl_file -C " . LS_TEMPLATEPATH);
  		update_log("lightsquid_install: Install templates from $lstpl_file");
  	}
  
  	# check perl
  	if (!file_exists("/usr/bin/perl"))
  		mwexec("ln -s /usr/local/bin/perl /usr/bin/perl");
  
  	update_log("lightsquid_install: stopped");
  }
  
  function lightsquid_deinstall() {
  	update_log("lightsquid_deinstall: started");
  
  	// delete cron task's
  	ls_setup_cron("lightsquid_squid_rotate", "", "", false);
  	ls_setup_cron("lightsquid_parser", "", "", false);
  
  	update_log("lightsquid_deinstall: stopped");
  }
  
  function lightsquid_resync() {
  	global $config;
  	$tm = '';
  	$tm_squid = '';
  
  	# check perl
  	if (!file_exists("/usr/bin/perl"))
  		mwexec("ln -s /usr/local/bin/perl /usr/bin/perl");
  
  	// create lightsquid report catalog
  	if (!file_exists(LS_REPORTPATH)) {
  		update_log("lightsquid_install: Create report dir " . LS_REPORTPATH);
  		mwexec("mkdir -p " . LS_REPORTPATH);
  	}
  
  	mwexec("/bin/chmod -R u+w " . LIGHTSQUID_BASE . "/etc/lightsquid");
  
  	// debug
  	$light_test = array();
  	if (($_POST['Submit'] === 'Save') or !isset($_POST['Submit'])) {
  		$lsconf_var = array();
  
  		// variables for update
  		$lsconf_var[LS_VAR_CFGPATH]	= "\"" . LS_CONFIGPATH . "\"";
  		$lsconf_var[LS_VAR_LOGPATH]	= "\"" . LS_SQUIDLOGPATH . "\"";
  		$lsconf_var[LS_VAR_TPLPATH]	= "\"" . LS_TEMPLATEPATH . "\"";
  		$lsconf_var[LS_VAR_LANGPATH]	= "\"" . LS_LANGPATH . "\"";
  		$lsconf_var[LS_VAR_REPORTPATH]	= "\"" . LS_REPORTPATH . "\"";
  		$lsconf_var[LS_VAR_IP2NAMEPATH]	= "\"" . LS_IP2NAMEPATH . "\"";
  
  		$lsconf_var[LS_VAR_LANG]	= "\"" . LS_DEF_LANG . "\"";
  		$lsconf_var[LS_VAR_TEMPLATE]	= "\"" . LS_DEF_TEMPLATE . "\"";
  		$lsconf_var[LS_VAR_IP2NAME]	= "\"" . LS_DEF_IP2NAME . "\"";
  		$lsconf_var[LS_VAR_SKIPURL]	= "\"" . LS_DEF_SKIPURL . "\"";
  		$lsconf_var[LS_VAR_SQUIDLOGTYPE]= LS_DEF_SQUIDLOGTYPE;
  
  		// update variables from package GUI config
  		if (isset($config['installedpackages']['lightsquid']['config'][0])) {
  			$cfg = $config['installedpackages']['lightsquid']['config'][0];
  
  			$tm = $cfg[LS_XML_SHEDULERTIME];
  			$tm_squid = $cfg[LS_XML_SQUID_SHEDULERTIME];
  
  			if (isset($cfg[LS_XML_LANG]) and !empty($cfg[LS_XML_LANG]))
  				$lsconf_var[LS_VAR_LANG] = "\"" . $cfg[LS_XML_LANG] . "\";";
  
  			if (isset($cfg[LS_XML_SKIPURL]) and !empty($cfg[LS_XML_SKIPURL]))
  				$lsconf_var[LS_VAR_SKIPURL] = "\"" . $cfg[LS_XML_SKIPURL] . "\";";
  
  			if (isset($cfg[LS_XML_IP2NAME]) and !empty($cfg[LS_XML_IP2NAME] ))
  				$lsconf_var[LS_VAR_IP2NAME] = "\"" . $cfg[LS_XML_IP2NAME] . "\";";
  
  			if (isset($cfg[LS_XML_TEMPLATE]) and !empty($cfg[LS_XML_TEMPLATE])) {
  				$tpl_val = $cfg[LS_XML_TEMPLATE];
  				// check template path
  				if (!file_exists(LS_TEMPLATEPATH."/$tpl_val")) $tpl_val = 'base';
  				$lsconf_var[LS_VAR_TEMPLATE] = "\"" . $tpl_val . "\";";
  			}
  
  			if (isset($cfg[LS_XML_BARCOLOR]) and !empty($cfg[LS_XML_BARCOLOR]))
  				$lsconf_var[LS_VAR_BARCOLOR] = "\"" . $cfg[LS_XML_BARCOLOR] . "\";";
  		}
  
  		$lsconf = "";
  		$lsconf_file = LS_CONFIGPATH . "/" . LS_CONFIGFILE;
  		// open lightsquid config
  		if (file_exists($lsconf_file)) {
  			$lsconf = file_get_contents($lsconf_file);
  			update_log("Load config file $lsconf_file");
  		} else {
  			update_log("Error loading config file $lsconf_file");
  			// or open from 'lightsquid.cfg.dist'
  			$lsconf_dist_file = LS_CONFIGPATH . "/" . LS_CONFIGFILE_DIST;
  			if (file_exists($lsconf_dist_file)) {
  				$lsconf = file_get_contents($lsconf_dist_file);
  				update_log("Load config dist. file $lsconf_dist_file");
  			} else update_log("Error loading config dist. file $lsconf_dist_file");
  		}
  
  		// update lightsquid config
  		if (!empty($lsconf)) {
  			$lsconf = explode("\n", $lsconf);
  			foreach ($lsconf_var as $key => $val) {
  				for($i = 0; $i < count($lsconf); $i++) {
  					$s = trim($lsconf[$i]);
  					$e_key = "/^[$]" . $key . "[ ]*[=]+/i";
  #					update_log("Regular: preg_match(\"$e_key," . "'$s')"); // debug regular template
  					if (preg_match($e_key, $s)) {
  #					update_log("Regular PASSED: preg_match(\"$e_key," . "'$s')"); // debug regular template
  						$lsconf[$i] = '$' . "$key = $val;";
  						update_log("Update config: $key=$val");
  					}
  				}
  			}
  
  			$lsconf = implode("\n", $lsconf);
  			$fl = file_put_contents($lsconf_file, $lsconf);
  			update_log("Save config file $lsconf_file ($fl)");
  		}
  
  		// set shedule - refresh data job
  		if ($tm) {
  			$on = false;
  			$opt = array("*", "*", "*", "*", "*", "root", CRONTAB_LS_TEMPLATE . " today");
  			switch($tm) {
  				case 'lhp_none': $on = false; break;
  				case 'lhp_10m':  $on = true; $opt[0]= "*/10"; break;
  				case 'lhp_20m':  $on = true; $opt[0]= "*/20"; break;
  				case 'lhp_30m':  $on = true; $opt[0]= "*/30"; break;
  				case 'lhp_40m':  $on = true; $opt[0]= "*/40"; break;
  				case 'lhp_50m':  $on = true; $opt[0]= "*/50"; break;
  				case 'lhp_60m':  $on = true; $opt[0]= "*/60"; break;
  				case 'lhp_2h':   $on = true; $opt[0]= "0";  $opt[1]= "*/2";  break;
  				case 'lhp_3h':   $on = true; $opt[0]= "0";  $opt[1]= "*/3";  break;
  				case 'lhp_4h':   $on = true; $opt[0]= "0";  $opt[1]= "*/4";  break;
  				case 'lhp_6h':   $on = true; $opt[0]= "0";  $opt[1]= "*/6";  break;
  				case 'lhp_8h':   $on = true; $opt[0]= "0";  $opt[1]= "*/8";  break;
  				case 'lhp_12h':  $on = true; $opt[0]= "0";  $opt[1]= "*/12"; break;
  				case 'lhp_24h':  $on = true; $opt[0]= "45"; $opt[1]= "23";   break; # dayly at 23:45
  			}
  			ls_setup_cron("lightsquid_parser_today", $opt, CRONTAB_LS_JOBKEY, $on);
  
  			# fix possible data lost with 00:00 script start - rescan yesterday
  			$opt = array("15", "0", "*", "*", "*", "root", CRONTAB_LS_TEMPLATE . " yesterday");
  			ls_setup_cron("lightsquid_parser_yesterday", $opt, CRONTAB_LS_JOBKEY, $on);
  
  		}  else {
  			ls_setup_cron("lightsquid_parser_today", "", "", false);
  			ls_setup_cron("lightsquid_parser_yesterday", "", "", false);
  		}
  
  		ls_setup_cron("lightsquid_squid_rotate", "", "", false);
  
  		// update squid conf
  		if (isset($config['installedpackages']['squid']['config'][0])) {
  			$squid_settings = $config['installedpackages']['squid']['config'][0];
  			$squid_settings['log_enabled'] = 'on';
  			if (empty($squid_settings['log_dir']))
  				$squid_settings['log_dir'] = LS_SQUIDLOGPATH;
  
  			# sqstat
                       $ifmgr = "127.0.0.1;";
  			$iface = ($squid_settings['active_interface'] ? $squid_settings['active_interface'] : 'lan');
  			$iface = explode(",", $iface);
  			foreach ($iface as $i => $if) {
  				$realif = ls_get_real_interface_address($if);
                              if ($realif[0]) 
  					$ifmgr = $ifmgr . $realif[0] . ";";
  			}
  
  			/* Only save and resync if we're actually making any changes. */
  			if (strpos($config['installedpackages']['squidnac']['config'][0]['ext_cachemanager'], $ifmgr) === FALSE) {
  				$config['installedpackages']['squidnac']['config'][0]['ext_cachemanager'] = $ifmgr;
  				write_config();
  				if (function_exists('squid_resync'))
  					squid_resync();
  				else
  					update_log("Function 'squid_resync' not found.");
  			}
  		}
  	}
  
  	if ($_POST['Submit'] === 'Refresh now')  refresh_now();
  	if ($_POST['Submit'] === 'Refresh full') refresh_full();
  }
  
  // setup cron tasks
  // original source from '/etc/inc/pfsense-utils.inc' function 'tdr_install_cron'
  // this function safe for other tasks
  // *****************************************************************************
  // - $task_name: cron task name (for config identification) /for searching my cron tasks/
  // - $options:   array=[0:minute][1:hour][2:mday][3:month][4:wday][5:who][6:cmd]
  // - $task_key:  cron command key for searching
  // - $on_off:	true-'on task', false-'off' task
  // required: $task_nameand $on_off
  // *****************************************************************************
  define('FIELD_TASKNAME', 'task_name');
  
  function ls_setup_cron($task_name, $options, $task_key, $on_off) {
  	global $config;
  	update_log("ls_setup_cron: start task_name=$task_name, task_key=$task_key, on_off=$on_off");
  
  	// check input params
  	if(!$task_name) {
  		update_log("ls_setup_cron: exit - uncomplete input params.");
  		return;
  	}
  
  	// delete old task(s)
  	if (is_array($config['cron']['item'])) {
  		foreach ($config['cron']['item'] as $key => $item) {
  		# unset crontask by name
  		if (!empty($task_name) && ($item[FIELD_TASKNAME] == $task_name)) {
  			unset($config['cron']['item'][$key]);
  		} else
  		# unset crontask by cmd
  		if ($options[6] && (strpos($item['command'], $options[6]) !== false)) {
  			unset($config['cron']['item'][$key]);
  		}
  		}
  	}
  
  	# install cron task
  	if ($on_off) {
  		if ($task_key) {
  		if (is_array($options)) {
  			# add new
  			$cron_item = array();
  			$cron_item[FIELD_TASKNAME]	= $task_name;
  			$cron_item['minute']		= $options[0];
  			$cron_item['hour']		= $options[1];
  			$cron_item['mday']		= $options[2];
  			$cron_item['month']		= $options[3];
  			$cron_item['wday']		= $options[4];
  			$cron_item['who']		= $options[5];
  			$cron_item['command']		= $options[6];
  
  			# check options
  			if (!$cron_item['who']) $cron_item['who'] = "nobody";
  
  			$config['cron']['item'][] = $cron_item;
  			update_log("ls_setup_cron: add cron task '{$task_name}'='{$cron_item['command']}'");
  		}
  		} else
  		// log
  		update_log("ls_setup_cron: input prm 'task_key' not defined");
  	}
  
  	write_config("Installed cron task '$task_name' for 'lightsquid' package");
  	configure_cron();
  	update_log("ls_setup_cron: Apply new cron settings.");
  }
  
  function update_log($log) {
  	if (LS_GUI_DEBUG === 'on') {
  		$t_ls_log = '';
  		if (file_exists(LS_LOG_FILE))
  			$t_ls_log = file_get_contents(LS_LOG_FILE);
  		$t_ls_log .= "\n$log";
  		file_put_contents(LS_LOG_FILE, $t_ls_log);
  	}
  }
  
  function refresh_now() {
  	$cmd = CRONTAB_LS_TEMPLATE . " today";
  	update_log("refresh_now: execute command '$cmd'");
  	// create lightsquid report catalog
  	if (!file_exists(LS_REPORTPATH)) {
  		update_log("lightsquid_install: Create report dir " . LS_REPORTPATH);
  		mwexec("mkdir -p " . LS_REPORTPATH);
  	}
  	mwexec_bg($cmd);
  }
  
  function refresh_full() {
  	$cmd = CRONTAB_LS_TEMPLATE;
  	$log_name = LS_SQUIDLOG;
  	update_log("refresh_full: start");
  
  	// create lightsquid report catalog
  	if (!file_exists(LS_REPORTPATH)) {
  		update_log("lightsquid_install: Create report dir " . LS_REPORTPATH);
  		mwexec("mkdir -p " . LS_REPORTPATH);
  	}
  
  	// parse access.log
  	update_log("refresh_full: execute command '$cmd'");
  	mwexec_bg("$cmd $log_name");
  	// parse access.log.x
  	for ($i=0; $i<100; $i++) {
  		$lg = LS_SQUIDLOG . ".$i";
  		if (file_exists(LS_SQUIDLOGPATH . "/$lg")) {
  			update_log("refresh_full: execute command '$cmd $lg'");
  			mwexec_bg("$cmd $lg");
  		} else
  			// really go <= 10 cycles
  			break;
  	}
  	update_log("refresh_full: stop");
  }
  
  function ls_get_real_interface_address($iface)
  {
  	global $config;
  
  	$iface = convert_friendly_interface_to_real_interface_name($iface);
  	$line = trim(shell_exec("ifconfig $iface | grep inet | grep -v inet6"));
  	list($dummy, $ip, $dummy2, $netmask) = explode(" ", $line);
  
  	return array($ip, long2ip(hexdec($netmask)));
  }
  function ls_text_area_decode($text){
  	return preg_replace('/\r\n/', "\n",base64_decode($text));	
  }
  		$lsrealname=$config['installedpackages']['lightsquid']['config'][0];
  		if(empty($lsrealname['lightsquid_realname'])){
  		$lightsquid_realname="none";
  		}
  		else{
  		$lightsquid_realname=  LIGHTSQUID_BASE . "/etc/lightsquid/realname.cfg";
  		file_put_contents( LIGHTSQUID_BASE . '/etc/lightsquid/realname.cfg', ls_text_area_decode($lsrealname['lightsquid_realname']),LOCK_EX);
  		}
  
  		$lsgroup=$config['installedpackages']['lightsquid']['config'][0];
  		if(empty($lsgroup['lightsquid_group'])){
  		$lightsquid_group="none";
  		}
  		else{
  		$lightsquid_group=  LIGHTSQUID_BASE . "/etc/lightsquid/group.cfg";
  		file_put_contents( LIGHTSQUID_BASE . '/etc/lightsquid/group.cfg', ls_text_area_decode($lsgroup['lightsquid_group']),LOCK_EX);
  		}
  
  ?>
  
  

  doğru yaptıysanız resimdeki gibi lightsquid ayar ekranında "skip url" altına eklediğim yerler gelecek :)Log in to reply