Ifconfig: sis0 does not exist


 • Hei

  Kan noen hjelpe meg med et installasjonsproblem?

  Får ikke lagret nettverksinstillinger. sis0 does not exist …

  Men når jeg derimot velger installer til disk (valg 99), kommer det opp et vindu. I dette vinduet står det at nettverkskort ikke er valgt. Når jeg så velger kortet i dette vinduet og setter opp ip adressen her, da får jeg kontakt med boksen.

  Men når den så er ferdig installert til disk, og jeg startet opp igjen, da er denne instillingen borte, og jeg har ingen mulighet til å komme tilbake til dette vinduet. valg 99 er borte, når den er installert til disk. Skjønner at dette valget er borte når den er installert til disk, men dette var eneste mulighet jeg hadde til å sette opp lan'et...

  Kan jeg hente dette vinduet med en kommando?


 • I console velg option 1 : Assign Interfaces …...