HP Switch ile VLAN TRUNK Oluşturup Aynı Anda 2 ve Daha Fazla Internet Kullanımı • Merhaba arkadaşlar, Forumda soran çok oluyor diye bugün hazırladığım ve Kendi sistemim için kurduğum konfrigasyonun anlatımı sizlere sunuyorum.

  Switch olarak 1 Adet HP Procurve 2510G-24 mevcut
  Aynı mantığı kullanarak farklı switch’ler de farklı komutlarla aynı işlemi gerçekleştirmek mümkündür.

  MODEMLERDE YAPILACAK AYARLAR:
  Öncelikle Her modeminize farklı IP tanımlayın ve DHCP her modem de kapalı olsun.
  Bende 6 modem mevcut da var, bunların Sırası ile IP adresleri:
  1. Modem: 192.168.2.1
  2. Modem: 192.168.3.13
  3. Modem: 192.168.4.13
  4. Modem: 192.168.5.13
  5. Modem: 192.168.6.1
  6. Modem: 192.168.7.253

  SWITCH’DE YAPILACAK AYARLAR:
  Switch’e telnet ile bağlandıktan sonra ister komutla isterseniz menüsüne girerek DEFAULT_VLAN ismini VLAN1 olarak değiştirin. IP ADRES OLARAK: 192.168.1.15 verilecek.
  Telnet ile bağlandıktan sonra tüm işlemler bitene kadar bağlantınızı kapatmayın, komutlar ona göre yazılmıştır.

  KOMUT:
  (switch):    config
  (switch):    vlan 1 name VLAN1
  (switch):    vlan 1 ip address 192.168.1.15 255.255.255.0
  (switch):    wr mem  (yazdığınız komutu kaydeder.)

  Şimdi sıra geldi TRUNK yapmaya ve daha sonra Oluşturacağımız VLAN ları switch üzerinde TRUNK ile tek port haline getirmeye (BİRLEŞTİRME) hazırlama.

  KOMUT:
  (switch):    trunk 8 Trk1 trunk (8 numaralı portumuz trunk yapıldı)
  (switch):    spanning-tree
  (switch):    spanning-tree priority 0 (switch Öncelik değeri verildi)
  (switch):    spanning-tree Trk1 priority 1 (Trk1 Öncelik değeri verildi)
  (switch):    wr mem

  Ve 8 numaralı portumuzu trunk hale getirdik.

  Sonra 6 Adet yeni VLAN oluşturun. (VLAN Oluşturma amacımız, en basit olarak bu portlar farz edin ki birer modem )

  İSİM: VLAN2          ID: 2      IP ADRES:  192.168.2.15
  İSİM: VLAN3          ID: 3      IP ADRES:  192.168.3.15
  İSİM: VLAN4          ID: 4      IP ADRES:  192.168.4.15
  İSİM: VLAN5          ID: 5      IP ADRES:  192.168.5.15
  İSİM: VLAN6          ID: 6      IP ADRES:  192.168.6.15
  İSİM: VLAN7          ID: 7      IP ADRES:  192.168.7.15

  KOMUT:
  (switch):    vlan 2 name VLAN2
  (switch):    vlan 3 name VLAN3
  (switch):    vlan 4 name VLAN4
  (switch):    vlan 5 name VLAN5
  (switch):    vlan 6 name VLAN6
  (switch):    vlan 7 name VLAN7
  (switch):    vlan 2 ip address 192.168.2.15 255.255.255.0
  (switch):    vlan 3 ip address 192.168.3.15 255.255.255.0
  (switch):    vlan 4 ip address 192.168.4.15 255.255.255.0
  (switch):    vlan 5 ip address 192.168.5.15 255.255.255.0
  (switch):    vlan 6 ip address 192.168.6.15 255.255.255.0
  (switch):    vlan 7 ip address 192.168.7.15 255.255.255.0

  (switch):    wr mem

  Şimdi VLAN’larımızı da oluşturduğumuza göre bunları birbiri ile haberleşir hale getirelim.

  KOMUT:
  (switch):    vlan 1 untagged 1,9-24,Trk1
  (bu ne demek; VLAN1 de olan 1. Port ve 9 ile 24 arasında ki tüm portlar ve oluşturduğumuz TRUNK port yani bu VLAN1’in artık birer üyesi oldular.  Yani 9. portlardan sonrasına (9. Port pfsense makinemizin WAN  portu olacak) taktığınız herhangi bir bilgisayar switch ile işimiz bitince internete çıkabilecektir.

  (switch):    vlan 1 no untagged 2-7
  (2 ile 7 portlar modemleri girdiğimiz portlar. Bu portlar ile VLANLAR arasında ki haberleşmeyi tagged yaparak Trk1 üzerinden sağlayacağımız için yukarıda yazdığımız diğer portlar ile iletişimlerini kopartıyoruz.)

  daha evvel oluşturduğumuz 6 adet VLAN’ı VLAN1’in üyesi olan Trk1 ile haberleştirelim. Bu olay 6 adet modemin bir istek karşısında aynı anda VLAN1 üzerinden cevap vermesini sağlayacak ve hatlarımızı birleştirecek.

  (switch):    vlan 2 untagged 2  ( 2. Port VLAN2 ÜYESİ OLDU)
  (switch):    vlan 2 tagged Trk1  ( VLAN2  - VLAN1 üzerinde oluşturduğumuz Trk1 ile haberleşti)
  (switch):    vlan 3 untagged 3  ( 3. Port VLAN2 ÜYESİ OLDU)
  (switch):    vlan 3 tagged Trk1  ( VLAN3 - VLAN1 üzerinde oluşturduğumuz Trk1 ile haberleşti)
  (switch):    vlan 4 untagged 4  ( 4. Port VLAN2 ÜYESİ OLDU)
  (switch):    vlan 4 tagged Trk1  ( VLAN4  - VLAN1 üzerinde oluşturduğumuz Trk1 ile haberleşti)
  (switch):    vlan 5 untagged 5  ( 5. Port VLAN2 ÜYESİ OLDU)
  (switch):    vlan 5 tagged Trk1  ( VLAN5  - VLAN1 üzerinde oluşturduğumuz Trk1 ile haberleşti)
  (switch):    vlan 6 untagged 6  ( 6. Port VLAN2 ÜYESİ OLDU)
  (switch):    vlan 6 tagged Trk1  ( VLAN6  - VLAN1 üzerinde oluşturduğumuz Trk1 ile haberleşti)
  (switch):    vlan 7 untagged 7  ( 7. Port VLAN2 ÜYESİ OLDU)
  (switch):    vlan 7 tagged Trk1  ( VLAN7  - VLAN1 üzerinde oluşturduğumuz Trk1 ile haberleşti)
  (switch):    wr mem

  Birleştirme ve haberleşme tamamlandı.  Artık modemlerden gelen kabloları Switch'e sırası ile takın;

  1. Port ben boş bıraktım.
  2. Port: 192.168.2.1    (MODEM IP ADRESİ) yani VLAN2’ye takmış olduk
  3. Port: 192.168.3.13  (MODEM IP ADRESİ) yani VLAN3’e takmış olduk
  4. Port: 192.168.4.13  (MODEM IP ADRESİ) yani VLAN4’e takmış olduk
  5. Port: 192.168.5.13  (MODEM IP ADRESİ) yani VLAN5’e takmış olduk
  6. Port: 192.168.6.1    (MODEM IP ADRESİ) yani VLAN6’ya takmış olduk
  7. Port: 192.168.7.253 (MODEM IP ADRESİ) yani VLAN7’ye takmış olduk

  Böylelikle Bütün modemlerimizi switchlerde oluşturduğumuz VLAN lara bağladık
  Sonrasında ;

  8. Port: Trunk ( Trk1 ) yapılmış olan port (aynı zamanda Pfsense makinesinin 1.Ethernet,  Lan Olacak kısmına takılacak)
  9. Port: Pfsense kurulan makinenin 2. Ethernet, Wan olacak kısmına takılacak
  10.Port: Kendi kullanacağınız makineye gidecek kablo

  Bunları takın ve pfsense makinenizi kurun yada kurduysanız yönetim paneline bağlanın.

  Eğer sıfırdan kuruyorsanız kurulum bitince VLAN oluşturmak istiyormusunuz kısmını geçin oluşturmayın ve LAN kısmında oluşturduğunuz 192.168.1.1 adresinden Windows bir makineden panele bağlanın.

  PFSENSE’DE YAPILACAK OLAN AYARLAR

  Yönetim panelini açınca INTERFACES altında ASSIGN bölümüne girin orada WAN ve LAN interfacelerini göreceksiniz. WAN Ethernet için verilen network name’i aklınızda tutun.
  Şimdi VLANs kısmına geçin.

  Sayfa boş olarak karşınıza çıkacak. Sağ taraf da bulunan + işaretine basın ve WAN Ethernet adı ne ise bende re0 onu seçin VLAN ID (Switch’de Oluşturduğumuz VLANLARIN ID NUMARALARI SIRASI İLE GİRİLECEK) girin ve İSİM girin. +’ya her basışımız da bir adet VLAN girmiş olacağız. Switch’de oluşturduğumuz VLAN’lar otomatik gelecektir.

  Interface:  VLAN tag:  Description:
  re0                2              VLAN2
  re0                3              VLAN3
  re0                4              VLAN4
  re0                5              VLAN5
  re0                6              VLAN6
  re0                7              VLAN7

  Hepsini yaptıktan sonra tekrar  INTERFACES altında ASSIGN bölümüne girin ve demin baktığımız da WAN ve LAN vardı, Şimdi ise altlarında OPT1 den OPT6 ya kadar interface’ler oluştu.

  Şimdi Oluşan OPT bağlantılarını düzenleyelim.
  INTERFACES altında OPT1 ve Diğer OPT’lara sırası ile tıklıyoruz.
  isim vs gibi ayarlara değinmiyorum.

  OPT1
  TYPE: Static
  IP adres: 192.168.2.2 yazıp  / 24 seçiyoruz
  Gateway: VLAN2 – 192.168.2.1 Seçiyoruz
  Private network kısmında BLOCK BOGON NETWORKS işaretliyoruz.

  OPT2
  TYPE: Static
  IP adres: 192.168.3.2 yazıp  / 24 seçiyoruz
  Gateway: VLAN3 – 192.168.3.13 Seçiyoruz
  Private network kısmında BLOCK BOGON NETWORKS işaretliyoruz.

  OPT3
  TYPE: Static
  IP adres: 192.168.4.2 yazıp  / 24 seçiyoruz
  Gateway: VLAN4 – 192.168.4.13 Seçiyoruz
  Private network kısmında BLOCK BOGON NETWORKS işaretliyoruz.

  OPT4
  TYPE: Static
  IP adres: 192.168.5.2 yazıp  / 24 seçiyoruz
  Gateway: VLAN5 – 192.168.5.13 Seçiyoruz
  Private network kısmında BLOCK BOGON NETWORKS işaretliyoruz.

  OPT5
  TYPE: Static
  IP adres: 192.168.6.2 yazıp / 24 seçiyoruz
  Gateway: VLAN6 – 192.168.6.1 Seçiyoruz
  Private network kısmında BLOCK BOGON NETWORKS işaretliyoruz.

  OPT6
  TYPE: Static
  IP adres: 192.168.7.2 yazıp  / 24 seçiyoruz
  Gateway: VLAN7 – 192.168.7.253 Seçiyoruz
  Private network kısmında BLOCK BOGON NETWORKS işaretliyoruz.

  Burada da ayarlarımız bitti.

  Şimdi yine menüden SYSTEM altında ROUTING kısmına giriyoruz.
  GATEWAY tabı’nda yine +’ya basıyoruz. Yine bu işlemi bütün OPT’lerimiz için tekrarlıyoruz.
  sadece ana kurulumları yazıyorum diğer ayarları siz belirlersiniz özel bir şey var ise.

  Interface      Name      Gateway              Default Gateway
  OPT1          VLAN2      192.168.2.1          İşaretli
  OPT2          VLAN3      192.168.3.13        İşaretli Değil
  OPT3          VLAN4      192.168.4.13        İşaretli Değil
  OPT4          VLAN5      192.168.5.13        İşaretli Değil
  OPT5          VLAN6      192.168.6.1          İşaretli Değil
  OPT6          VLAN7      192.168.7.253      İşaretli Değil

  Sonra, MULTI kısmına geçin. Grup oluşturun.

  Grup name: Multi
  Gateway Priority:  Tüm VLAN yazanlar için Tier 1 – GW_WAN için Never Seçiyoruz
  Trigger Level: High Latency
  Description: multi

  Pfsense LAN kısmı için de DHCP ayarlarını açıp client makinelerin IP almaları için ayarlarsanız Sistemi dediğim gibi yaptığınız taktirde sıkıntısız çalışacaktır. Ben şuan kullanmaktayım.

  İşlemler sonrası Torrent ile hız testi:

  Switch takip:

  NOT: 11 No'lu Port benim makinemdir.

  TÜM ANLATIM ŞAHSIMA AİTTİR HERHANGİ ALINTI VS İÇERMEMEKTEDİR.
  Kadir YILDIZ… • Güzel paylaşım bu konuyu sabitliyorum multiwan kullanıpta yönetilebilir swich ile yapılabilecek güzel bir uygulama.

  6 tane dsl hattını birleştirip tek uplink ile wan-vlan yapımı anlatımı olarak tanımlayabiliriz.

  Konunun başlığını değiştirirseniz sevinirim büyük harflerle yazıldığı için pek hoş durmuyor. • Gerekli Düzeltme yapıldı, Teşekkürler. • Eline sağlık arkadaşım… • Teşekkkürler. • Açıklayıcı bir anlatım olmuş.. Teşekkürler…
  Ancak benim yapı bridge modda denedim olmadı. Bridge modda dikkat etmek gereken neresi olabilir... • @tunga76:

  Açıklayıcı bir anlatım olmuş.. Teşekkürler…
  Ancak benim yapı bridge modda denedim olmadı. Bridge modda dikkat etmek gereken neresi olabilir...

  Evet genellikle brigde modda kullanıldığı için utm ler wan tarafında vlan sıkıntılı olur bende uydunet için config arıyorum bu aralar.. • Merhabalar Güzel anlatım olmuş bende bu konuya benzer birşey sormak istiyorum. Multiwan loadbalance yapıp birden çok modemi bridge modda bu şekilde kullanabiirmiyiz. Makinadaki ethernet port çıkışları problem oluyor. Bu şekilde birden çok modemi aynı ethernet kartı üzerinden switch yoluyla bağlayabilirmiyiz. Bunu nasıl yaparız. • bunu ben yaptım.Şöyleki iki adet ethernet kartı biri lan bacağı diğeri wan bacağı wan bacakları vlan lara bağlı vlan1 vlan2 vlan3 gibi simdi bunları bridge modda kullanmak istiyorsan firewall menüsünde virtual ip kısmında oluşturduğun bridge moddaki vlan ları interface bölümünden ayarlayıp isimlendirdikten sonra burada gateway adresi sağlayabilmek icin birer ip adresi belirlemelisin daha sonra bu ip adresi bridge modda ki vlan ve modem icin gateway olarak kullanmalısın ayrıca bridge modda vlanların çalışması icin pfsense de advanced bölümünde system tunable altında net.link.bridge.pfil_bridge value değerini 1 yapmalısın net.link.bridge.pfil_member value değerinide sıfır yapmalısın.(birde ben de interface menüsü assign bölümünü tıkladığında wan bacağındaki vlanların hepsini bridge olarak eklemişim bu gereklimi değilmi emin değilim denemeniz lazım.) • Hocam; elinize sağlık. hp switchin backup dosyasini alarak, notepad ile görüntüleyerek buraya yapistirmaniz mumkunmudur.
  saygılarımla • Konu tartışılalı baya uzun zaman olmıuş ama…

  uzmanlarına sorum olacak tek ethernet ile 3 wan 1 lan kurulumu mümkünmü?

  kurulum yöntemini paylaşacak olursanız sevinirim.. Şimdiden teşekkürlerimle • tek ethernet ile mümkün fakat tek ethernet icin loss değerlerinin yüksek olması olasıdır bundan dolayı ben 2 ethernet ile bunu yaptım tabi ki siz  tek ethernet üzerinden deneyerek sizi tatmin edip etmeyeceğine karar verebilirsiniz


Log in to reply