Pfsense ile web loglama  • Yaklaşık 1500 client olan bir merkezde  Juniper Firewall üzerinden web filtreleme,VPN,NAT vb.. kurallar aktif kullanılıyor.  Juniper'ın web loglaması yeterli olmaması sebebiyle juniper'ın arkasında Endian veya Pfsense firewall kullanarak sadece web loglama yapmak istiyorum. Kullanıcıların gateway'leri Juniper firewall olarak kalacak.

    Böyle bir çalışmayı nasıl bir topoloji ile yapabilirim.

    Yardımlarınız için saygıyla teşekkür ederim.


Log in to reply