VPN [2 Interface + 2 WAN to 1 Interface + 1 WAN] • Hola, puedo hacer dos VPN asi?

  Site1 –> PFsense1 --> 1Interface LAN (LAN); 1Interface WAN (WAN)[2 Placas de red]
  Site2 –> PFSense2 --> 2Interface LAN (LAN1,LAN2) ; 2Interface WAN (WAN1,WAN2) [4 Placas de red]

  Site1 (LAN,WAN) to Site2 (LAN1,WAN1)
  Site1 (LAN,WAN) to Site2 (LAN2,WAN2)

  Gracias por la ayuda!!!


Log in to reply