Radius reboot edince servis otomatik başlamıyor • Hala çözemedim arkadaşlar. Aşağıdaki sürümlerin hepsinde freeradius, yeni kurulumlarda aynı problemi yapıyor.

  PfSense 2.2 den 2.2.4 sürümüne kadar sanalda kurup test ettim. Paket yöneticisinden freeradius kurup ayarlarını yapıyorum. Normal çalışıyor. Reboot ettikten sonra servisi elle çalıştırana kadar başlamıyor. Sizce sorun ne olabilir?

  Teşekkürler. • Bende de benzer sorun vardı

  /usr/local/etc/rc.d/radius.sh dosyasının içeriğini aşağıdaki ile değiştirince oldu (pf 2.2.4 64 bit)

  #!/bin/sh
  # This file was automatically generated
  # by the pfSense service handler.
  
  SERVICENAME="radiusd"
  PIDFILE="/var/run/${SERVICENAME}.pid"
  
  rc_start() {
  	LOCKFILE="/tmp/${SERVICENAME}_start.lock"
  
  	# prevent this part of script from running in parallel
  	if ( set -o noclobber; echo "$$" > "$LOCKFILE") 2> /dev/null; then
  		# make sure lock file is removed even if script is terminated
  		trap 'rm -f "$LOCKFILE"; exit $?' INT TERM EXIT
  
  		/usr/pbi/freeradius-amd64/local/etc/rc.d/radiusd onestart
  
  		# try to wait until the service starts
  		if [ ! -f "$PIDFILE" ]; then
  			echo "$SERVICENAME.sh: PID file was not found"
  
  			for i in 1 2 3 4 5; do
  				if [ -f "$PIDFILE" ]; then
  					echo "$SERVICENAME.sh: Service started PID: `cat $PIDFILE`"
  					break
  				else
  					echo "$SERVICENAME.sh: Waiting 0.5 seconds"
  					sleep 0.5
  				fi
  			done
  		else
  			echo "$SERVICENAME.sh: Service running PID: `cat $PIDFILE`"
  		fi
  
  		rm -f "$LOCKFILE"
  		trap - INT TERM EXIT
  	else
  		echo "$SERVICENAME.sh: Cannot continue at this moment, this script is already trying to start service PID: $(cat $LOCKFILE)"
  	fi
  }
  
  rc_stop() {
  	if [ ! -f "$PIDFILE" ]; then
  		echo "$SERVICENAME.sh: PID file was not found"
  	else
  		/usr/pbi/freeradius-amd64/local/etc/rc.d/radiusd onestop
  	fi
  }
  
  rc_restart() {
  	if [ ! -f "$PIDFILE" ]; then
  		echo "$SERVICENAME.sh: PID file was not found"
  	else
  		/usr/pbi/freeradius-amd64/local/etc/rc.d/radiusd onestop
  
  		# try to wait until the service starts
  		for i in 1 2 3 4 5; do
  			if [ ! -f "$PIDFILE" ]; then
  				echo "$SERVICENAME.sh: Service Stopped"
  				rc_start
  				break
  			else
  				echo "$SERVICENAME.sh: Waiting 0.5 seconds to stop"
  				sleep 0.5
  			fi
  		done
  	fi
  }
  
  case $1 in
  	start)
  		rc_start
  		;;
  	stop)
  		rc_stop
  		;;
  	restart)
  		rc_restart
  		;;
  esac
  
  


 • Çok teşekkür ederim. Aynen uyguladım. Çözüldü.


Log in to reply