[Resolvido] Desinstalar o Samba3 no PFsense 2.3.4 Release.


Log in to reply